ของกินย่าน Akibahara สถานี Ueno


  1. ร้าน ทาโกะยากิ
เค้าบอกว่าไม่อร่อย มีร้านปลาดิบข้างๆเห็นบอกว่าอร่อย

2. ร้าน “Katsumune”

  • ร้านตั้งอยู่ในพิกัดความหาง่ายระดับ 180 ก็แค่นั่งรถไฟมาลงสถานี Ueno ออก Central Exit ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเล็งดีๆ จะเห็นห้างขายกล้อง ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชื่อว่า Yodobashi Camera (เดินฝั่งที่ติดถนนใหญ่นะคะ) จากนั้นตรงมาเรื่อยๆ (ทางที่จะไป Akihabara) ตรงแบบช้างลากก็อย่าเลี้ยว เดินไปประมาณ 10 นาที ร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะ
เนื้อชุบแป้งทอด

3. ร้าน 牛カツあおな (กิวคัตสึอะโอนะ)

  • ร้านเปิด 11.00–23.00
  • เดินจากสถานี ueno(ออกcentral exit นะคะ ไม่ถึง5นาที บ่ไกล ม้าว่าประมาณ7.5นาที
  • ถ้าลง okachimachi ให้ออก north exit
  • เนื้อนุ่มไม่ต้องเคี้ยวให้เมื่อยกราม มันลงคอไปเลย ต้องมีสติดีๆ ไม่งั้นจะไม่ได้ลิ้มรสความอร่อย แสนปิติยินดี ไม่มีกินคาว กินแล้ว เหมือนกินปลา กรอบนอก กรอบแบบ กรึบกรับ แค่คิดก็น้ำลายสอ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.