ของกินย่าน Asakusa

 1. ร้าน Masaru
 • เดินทางง่ายมาก เดินตรงเข้าไปในวัดทางโคมแดง Kaminari Gate ตรงไปเลยตรงคนเยอะๆในซอยวัด 
  สังเกตซอยตัดขวางทางขวามือ เดินไปในซอย 20 m.
  ในซอยเลี้ยวซ้ายอีกที เห็นป้าย หน้าร้าน นั่นแหละ รอๆคิว
แต่แพง!!!!!! สัส

2. ร้านไอศครีม Suzukien

 • สายGinza สถานี อาสากุสะexit 1
  เดินผ่านโคมแดง และถนนช้อปปิ้ง (Nakamisedori) จากนั้นตรงตามถนนเดินออกตรงตัววัดนะคะ
  (ศาลาใหญ่) ทะลุออกมาจากประตูหลังวัดก็เจอเคอะ มีคนยืนอออยู่สบายหายห่วง
ชาเขียว ต้องลองแบบเข้มสุดๆ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.