ของกินย่าน Ginza

1.Oyster Table

  • ถ้ามาตอนกลางวันจะเป็นLunch set ถูกกว่า พาสต้าหอยอร่อยมาก
  • ลงสถานี Ginza ออกทางออก C2,C3 เดินประมาณ 5นาทีคะ
ร้านหอยนางรม
ตัวบอ๊กบึ้ม หอยญี่ปุ่น ขาวสวยสะอาด ไม่มีกลิ่น 
มากวนใจ
ร้านหาง่ายมาก อยู่ใต้สะพาน

2. Natural crepe

  • แป้งไม่แข็ง เหมือนไม่ได้กินเครป เป็นเครปมีส่วนผสมของเต้าหู้
  • สตอร์เบอร์รี่ ลูกเท่าบ้าน มาทั้งสวน ให้แบบไม่งกแป๊ะ เนื้อเครปดีมาก ป้าเฉื่อยชิดซ้าย
  • ถ้าไปเที่ยว กินซ่า ย่านไฮโซ ให้ลงที่ ginza itchome ห้าง printemps ชั้นB2
Like what you read? Give Pam Thanang-thanakit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.