ของกินย่าน Shibuya

  1. nikusakabaekohiiki ( นิคุซาคะบะเอะโคฮีคิ)
  • เปิด16.00–24.00
  • ย่างมันเข้าไป หรือจะเอาสเต็ก หรือจะเอาแล่ตุ๋นมีทุกอย่าง เป็นร้านอิซากายะ( ร้านเหล้าญี่ปุ่น แบบดูดี )
    ตกเย็นมีพนักงานเงินเดือนหล่อๆมานั่งกิน
  • จิบไวน์แดงแกล้มเนื้อ สำเริงสำราญเบิกบานใจ ไม่กินเนื้อก็ไม่ต้องห่วง เพราะร้านนี้มีทุกอย่าง ตั้งแต่น้องหอยอาซาริ ไปจนถึง ซาชิมิ ไม่ทะเลาะกับหลัว เป็นแน่แท้
  • ร้านหาไม่ยาก
ความยากคือ เมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นหมด แนะนำให้เซฟรูป แล้วโชว์ให้พนักงานดูแทน
  • แผนที่ เเละรูปเมนู

2. Uogashi Nihonnishi

  • ซูชิยืนกิน
  • ปั้นเป็นคำๆ ข้าวไม่แตก ปั้นเสร็จก็เสริฟ์บนใบตองให้คุณน้อง ราคาไม่แพง สดๆใหม่ๆ มีเมนูภาษาปะกิด ไม่ต้องใช้อะไรมาก นอกจากเงินกับ ท้องที่ว่างเปล่าคะ
Like what you read? Give Pam Thanang-thanakit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.