ร้านอาหารใกล้สนามบิน

  1. ร้าน ひかたや 第二支店
  • มันนุ่มมากกก ไม่หวาน ปกติม้าชอบแบบ ที่นาโกย่า แต่ที่นี่อร่อยเหมือนกัน เนื้อนุ่ม คนไม่เยอะ ไม่ต้องจอง ม้ามาตอนเที่ยงๆ ก็มากินได้คะ
  • นั่งรถไฟ keisei line จากสถานี นาริตะ จากนั้น หาทางออกที่เขียนว่า entrance to omotesand เดิน ประมาณ7 นาทีถึง ทางไปวัด Shinshoji คะ
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.