5 คำถามสำคัญก่อนเลือกเรียนพิเศษ

วันนี้พี่ๆ PANDIT มีสาระดีๆ มาแนะนำและฝากน้องๆ กันครับ เกี่ยวกับการตัดสินใจเรียนพิเศษ “มันสำคัญขนาดนั้นเลยจริงหรอ” คำตอบคือ สำคัญมากครับ เพราะการทำสิ่งต่างๆ ล้วนมีต้นทุน การเรียนพิเศษเองก็เช่นเดียวกัน ได้แก่ ค่าเรียนพิเศษที่แสนจะแพง เวลาที่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ เป็นต้น

1. ทำไมถึงต้องเรียนพิเศษ เป้าหมายการเรียนของเราคืออะไร

ถ้าคำตอบคือ เพื่อไปส่องสาว หรือหนุ่มหล่อของให้ตัดเหตุผลข้อนี้ทิ้งไปได้เลย หรือจะเป็นเหตุผลยอดนิยมอย่าง “ตามเพื่อน” ก็ไม่ควรนะครับ เพราะสุดท้ายจะไม่ได้เรียน และเสียเวลาเปล่าๆ แต่ถ้าอยากเรียนเพราะว่า เรียนในห้องเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน หรือ เรียนตามเพื่อนไม่ทันจริงๆ หรือเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบเข้าโรงเรียน มหาวิทยาลับที่มีชื่อเสียง ซึ่งตัวเลือกอื่น เช่น การอ่านหนังสือ ทำแล้วไม่ได้ผล ยิ่งอ่านยิ่งไม่รู้เรื่อง ด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็ควรลองพิจารณาดูครับ

2. เรียนอะไร

หากจะเรียนพิเศษทุกวิชาคงเยอะเกินไป พี่ๆ PANDIT แนะนำว่าน้องๆ ควรเรียนเฉพาะในวิชาที่ไม่ถนัด ไม่เข้าใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจยาก หรือเป็นวิชาที่ต้องใช้เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะถ้าน้องๆ เรียนมากจนเกินความจำเป็น นอกจากจะเสียค่าเรียนจำนวนมากแล้ว ยังทำให้น้องๆ ไม่มีเวลาทบทวนหนังสือ ทำแบบฝึกหัด หรือ ข้อสอบเก่า จากประสบการณ์ของพี่ๆ เชื่อว่าการตั้งใจเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวไม่พอ น้องๆ ต้องรู้จักแบ่งเวลามาใช้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนทั้งจากที่โรงเรียน และที่เรียนพิเศษจึงจะทำให้น้องๆ บรรลุเป้าหมายการเรียนที่ตั้งไว้

3. เรียนกับใคร 
 เรียนกับอาจารย์ ติวเตอร์ชื่อดังในโรงเรียนกวดวิชาดี หรือเรียนกับ พี่ๆ ติวเตอร์ตัวต่อตัวดี ซึ่งพี่ๆ PANDIT มองว่าน้องๆ จะเลือกเรียนกับใครก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเรียนของน้องๆ เองด้วยว่าชอบอย่างไหนมากกว่ากัน (บทความหน้า พี่ๆ จะเขียนถึงข้อดี และข้อเสียของการเรียนพิเศษทั้งแบบ เรียนโรงเรียนกวดวิชา และเรียนแบบตัวต่อตัว)

4. เรียนอย่างไร

ปัจจุบัน รูปแบบการสอนพิเศษมีมากมายหลายแบบให้เลือก ทั้งเรียนสด เรียนวีดีโอ เรียนแบบส่วนตัวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งที่โรงเรียนกวด วิชาหรือที่บ้าน ถ้าชอบคุย ชอบสังคม สมาธิหลุดบ่อยๆก็ไม่ควรเรียนแบบเรียนสด หรือเรียนกับวีดีโอเป็นห้องเรียนใหญ่ๆ น้องๆ ที่ชอบหลับง่ายไม่ควรเรียนแบบสวนตัว(เรียนกับคอม) รับรองว่าไม่ได้เรียน จะไปนอนเฝ้าคอมซะมากกว่า สำหรับการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัว เดี๋ยวก็มีให้เลือกเรียนทั้งแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม หรือจะเรียนกันแบบออนไลน์ผ่าน Skype Facetime หรือ Google Hang Out

5. เรียนที่ไหน

ถ้าเลือกเรียนกับโรงเรียนกวดวิชาควรเลือกเรียนกับสาขาที่ใกล้บ้าน หรือ ใกล้โรงเรียนไว้ก่อนเพื่อสะดวกต่อการเดินทาง และทำให้มีเวลาทบทวนบทเรียนเพิ่มมากขึ้น หากเรียนแบบตัวต่อตัวก็ควรเลือกสถานที่เรียนที่ทั้งเราและพี่ติวเตอร์สะดวก

ทั้งหมดนี้น่าจะช่วยให้น้องๆ สามารถตัดสินใจเลือกที่เรียนพิเศษได้ง่ายขึ้น และวางแผนการเรียน และการสอบได้ดียิ่งขึ้น เพื่อประสบความสำเร็จในเป้าหมายด้านการเรียนที่ตั้งไว้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.