Ensomhet (by OS)

Har du noengang vurdert hvor grønnt det er under bregnene, i denne jungelen av skarpe kanter og gnistrende farver? Når strålene av dagslys trenger gjennom fra oven og skaper en atmosfære av velbehag of magi. Gåsungene over deg sender signaler om en ny vår, full av håp og slik en stor kontrast til sin frykt. Ekkoene av hundeglam og traffik dør ut som melankoli på en tåkelagt innsjø. Hjerteslagene dine spiller de siste tonene fra „are you looking for trouble”, når den fader utfra ditt hode går tilbake til stille modus. Restene av frykt blander seg med de siste dråpene av svette før den kalde pisken av en vestavind fjerner det som er igjen. To flekker i det fjerne oppe på himmelen lager sirkulære bevegelser og skriker ut de karakteristiske skrikene av flørt og nytt liv. De er de eneste vitnene til det forskremte ansiktet ditt som er i ferd med å gjenvinne en gryende fred, du klarte det igjen, du er tilbake hvor du hører hjemme i din egen ensomhet.


Solitude (translated by OS)

Have you ever considered how green it’s under the ferns, in this jungle of sharp edges and sparkling colours? When the beam of daylight penetrates from above and creates an atmosphere of pleasure and magic. The pussy willows above send sign of a new spring, full of hope and such big contrast to your fear. The echoes of dog glam and traffic die out like melancholy on a foggy lake. Your heartbeat plays out the last verse of “are you looking for trouble”, as it fades out of your mind and gets back to silent mode. The remains of fear blend with the last drops of sweat before the cold whip of the western wind takes it away. Two spots on the blue sky make circular moves, yelling out their characteristic screams of flirtation and new life. They are the only witnesses to your scared face that reveal a growing peace, you made it again, you’re back where you belong, in your own solitude.


Solitudine (translated by PaolaS)

Hai mai pensato all’intensità del verde sotto le felci, in questa giungla di bordi aguzzi e colori smaglianti? Quando il raggio di luce penetra dall’alto e crea un’atmosfera di benessere e magia. Il salice indica l’approccio di una nuova primavera, piena di speranze ed in netto contrasto con i tuoi timori. Gli echi dei latrati dei cani e del traffico si spengono come malinconia su un lago brumoso. Il battito del tuo cuore è in sintonia con l’ultimo verso di “are you looking for trouble”, che gradatamente svanisce dalla tua mente mentre torna il silenzio. Quel che resta della paura si fonde con le ultime gocce di sudore, prima che la sferza del freddo vento dell’ovest la spazzi via. Due punti nel cielo blu si muovono in cerchio, come un flirt che si trasforma in nuova vita. Sono i soli testimoni, che rivelano al tuo volto spaurito una pace che va in crescendo. Ce l’hai fatta ancora una volta, sei tornato al tuo luogo di appartenenza, alla tua solitudine.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated PaolaS’s story.