สรุป Software Lab II ฉบับ Midterm <2SB01>

เริ่มเลย ไม่รู้จะพูดอะไรดี ฮ่าๆๆๆๆ

บทเเรกเป็นเรื่องของ Network บ้านๆ (จริงๆก็ไม่บ้านเท่าไรอ่ะ5555)

สิ่งที่ใช้ใน Lab คือ VM ที่เป็น Linux เเล้วต่อกัน ตามภาพ

ความรู้ที่ต้องมีคือ เรื่องหมายเลขไอพี การใช้คำสั่งในการตั้งค่า IP บน Interface การใช้คำสั่ง Route วิธีการ Route และการเซทค่านิดหน่อย

มาดูวิธีการ Analysis Network Diagram นิดหน่อย

Router สองตัวต่อกันด้วย Interface eth1 ทั้งสองตัว คือการเชื่อมระหว่าง 172.16.1.0/24 กับ 172.16.2.0/24 เข้าด้วยกัน

วิธีการดู Gateway คือ ไอพีของ Node ตัวต่อไป เช่น พิจารณาจาก Mac1

ซึ่ง Node ที่อยู่ถัดจาก Mac 1 คือ CNR-R1 และมีไอพีเป็น 172.16.1.1

ดังนั้น 172.16.1.1 คือ Gateway ของ Mac1

ข้อสังเกตุ Gateway เเละ IP ของเครื่องนั้นๆจะอยู่ใน Broadcast Domain (วงเดียวกัน เสมอ!!!!!! เพราะถ้าไม่อยู่วงเดียวกัน จะมองกันไม่เห็น)

มาดูคำสั่งในการตั้งค่าต่างๆกันเลยย

ตั้งค่า IP Address ที่แต่ละ Interface

รูปแบบคำสั่ง ifconfig <interface_name> <ip address> netmask <subnet mask>

ที่ Mac 1

ifconfig eth0 172.16.1.10 netmask 255.255.255.0

ที่ Mac 2

ifconfig eth0 172.16.2.10 netmask 255.255.255.0

ที่ CNR-R1

ifconfig eth0 172.16.1.1 netmask 255.255.255.0

ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.252

ที่ CNR-R2

ifconfig eth0 172.16.2.1 netmask 255.255.255.0

ifconfig eth1 192.168.0.2 netmask 255.255.255.252

ต่อมา คือการ Route อันนี้ สำคัญมาก

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการกำหนดการ Route คือ

เราจะไปไหน ??? และ เราต้องไปทางไหน ???

ไปไหนคือ Network ที่เราจะไป เช่น ไป 172.16.1.0/24

ไปทางไหนคือ Next-Hop Gatway

พร้อมเเล้วก็มาต่อด้วยคำสั่งกันเลย

รูปแบบคำสั่งคือ

ip -4 route add <Network Address>/<prefix lenght> via <Next-Hop Gateway>

และถ้า Route ผิด ลบด้วยการแทนที่ add ด้วย del ที่เหลือเหมือนเดิม

มาดูกันบ้างว่าตาม Diagram Route ยังไง

ที่ Mac1

ที่ Mac1 เป็น Client โดยทั่วไปเเล้ว Client จะใช้วิธีการ Add Default Route เข้าไป

คำสั่งที่ใช้ ip -4 route add default via 172.16.1.1

ที่ Mac2

คำสั่งที่ใช้ ip -4 route add default via 172.16.2.1

ที่ CNR-R1

Router ตัวนี้ต้องทำการติดต่อไปยัง 172.16.2.0/24 โดยต้องไปทาง 192.168.0.2 ดังนั้น คำสั่งที่ใช้คือ

ip -4 route add 172.16.2.0/24 via 192.168.0.2

ที่ CNR-R2

Router ตัวนี้ต้องทำการติดต่อไปยัง 172.16.1.0/24 โดยต้องไปทาง 192.168.0.1 ดังนั้น คำสั่งที่ใช้คือ

ip -4 route add 172.16.1.0/24 via 192.168.0.1

ต่อมาให้ทำการปรับเเต่งค่าเพื่อให้ CNR-R1 และ CNR-R2 ทำตัวเป็น Router คือ ให้ยินยอมการ Forward Packet ข้าม Interface ได้ โดยการใช้คำสั่ง

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

เพียงเเค่นี้ก็เรียบร้อย

ต่อไปก็ทำการตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้องหรือไม่ โดยการใช้คำสั่ง traceroute จาก Mac1 ไปหา Mac2

traceroute -n -q 1 172.16.2.10

หากไปได้ถึง แสดงว่าทุกอย่างถูกต้องเเล้ว เย้ๆๆๆๆๆ

จบ บทแรก


ต่อมา Lab ที่ 2 เรื่อง iptables firewall

สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ …….

เดี๋ยวกลัยมาเขียน ฮ่าๆๆๆ

ip -4 route add 172.16.2.0/24 via 192.168.0.2