למעשה כל אחד יכול לסבול מגידול סרטני בשד אם כי יש נטיות גנטיות שמעלות את הסיכוי באופן משמעותי לכך.

גידולים סרטניים יכולים להיות כמובן לא רק בשד אלא גם בעוד מקומות

הם מאוד מסוכנים אך עם פרופ’ פפא תוכלו להרגיש בטוחים יותר

http://www.moshepapa.co.il/%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%93/%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F-%D7%94%D7%A9%D7%93/

אונקולוג סרטן השד
אונקולוג סרטן השד


בקרו באתר וקראו את המאמר הבא אשר מתעסק במערכת העיכול, תזונה, חלל הבטן והמעי הגס

פרופסור פפא

מוחה לכירורגיה אונקולוגית וכללית פרופ’ משה פפא http://www.moshepapa.co.il ליצירת קשר התקשרו 0528474926

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store