#00 Adventskalender

Under advent tänkte jag lägga upp några luckor, huvudsakligen med teologiska och exegetiska reflektioner kring adventstidens teman och bibeltexter. Det blir lite nördigt och jag kommer inte att förklara allt (men man får förstås fråga om man undrar något i kommentarer. Eller ifrågasätta, för den delen.)

Advent har ju börjat nu ikväll klockan sex, enligt den gamla judiska ordningen att räkna den nya dagen från solens nedgång. alltså får det här bli lucka noll, så kör vi igång på allvar imorgon!

(Bilden är tänkt som en illustration av Gudsriket, ett huvudtema under advent.)