Ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby.

#25 Adventskalender — Sorg

Igår var det precis ett år sen en vän dog, plötsligt om än inte oväntat. I januari höll jag i begravningsgudstjänsten, och anspelade på en bok av Jaroslav Pelikan, Obedient rebels - Catholic Substance and Protestant Principle in Luther’s Reformation. För min vän var en Obedient rebel, en trogen och engagerad församlingsmedlem som aldrig tvekade inför att uttrycka sin övertygelse, även om den gick på tvärs emot vad andra tyckte. Lojal och samtidigt kritisk, så att säga. Många gånger hade han då en viktig poäng. Jag hittade boken för ett par veckor sen, har ärligt talat inte läst mycket i den. Men det påminde mig om honom, och hur jag saknar honom och inte minst just honom som obedient rebel.

När jag mötte hans änka för ett par dagar sen tipsade hon om en predikan av Justin Welby, ärkebiskopen av Canterbury. Den 16 december predikade han på en gudstjänst för människor som förlorat ett barn, och berättade om hur han själv förlorat sin äldsta dotter i en olycka för 30 år sen. Om hur man mitt i sorgen ändå hittar hopp och bygger en ny framtid. Predikan finns här.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.