Han är rimligen ingen såndär evangelikal-anglikan.
Rebella undrar
1

Bra fråga, har för dålig koll för att säga något säkert. Han är väldigt mycket akademisk teolog, men också bedjande teolog, gudstjänstfirande, liturgiskt medveten, traditionell, och samtidigt radikalt “modern”, han var tidig med att ta ställning för homosexuella. Och lyckades ändå sköta sin roll i enhetens ämbete i anglikanska gemenskapen för ett antal år sen när det var stor strid just kring den frågan. Vi har kort sagt ingen motsvarighet i Sverige.