Den himmelska lovsången.

Te Deum

Te Deum igen. En ny arvtagare till tronen har fötts, och då ska det firas te deum i slottskyrkan. Det är lite lustigt, för i grunden är Te Deum en egen bön, inte en viss typ av gudstjänst. Enligt legenden går den tillbaka till Ambrosius av Milano, fast det är rätt osäkert. Dock verkar den ha sitt ursprung i den tiden, runt 400-talet. Bönen har betraktats som den största lovsången kyrkan har, och den har ofta framförts i samband med t.ex. prinsars och prinsessors födelse. Många av våra kända klassiska kompositörer har tonsatt den. Charpentiers Te Deum hör vi så fort det är Eurovision, i den den så kallade “Eurovision-hymnen.” Mozarts Te Deum är känt. Otto Olsson har också skrivit ett, av ganska “storslagen” typ. Länkar till styckena nedan. Jag har ingen aning om något sådant kommer att framföras i denna Te Deum-gudstjänst.

I psalmboken hittar man för övrigt Te Deum som psalm 1, fast ganska fritt bearbetad textmässigt.

Hursomhelst, här är originaltexten, i engelsk översättning lånad från wikipedia:

We praise thee, O God : we acknowledge thee to be the Lord.
All the earth doth worship thee : the Father everlasting.
To thee all Angels cry aloud : the Heavens, and all the Powers therein.
To thee Cherubim and Seraphim : continually do cry,
Holy, Holy, Holy : Lord God of Hosts;
Heaven and earth are full of the Majesty : of thy glory.
The glorious company of the Apostles : praise thee.
The goodly fellowship of the Prophets : praise thee.
The noble army of Martyrs : praise thee.
The holy Church throughout all the world : doth acknowledge thee;
The Father : of an infinite Majesty;
Thine honourable, true : and only Son;
Also the Holy Ghost : the Comforter.
Thou art the King of Glory : O Christ.
Thou art the everlasting Son : of the Father.
When thou tookest upon thee to deliver man : thou didst not abhor the Virgin’s womb.
When thou hadst overcome the sharpness of death :
 thou didst open the Kingdom of Heaven to all believers.
Thou sittest at the right hand of God : in the glory of the Father.
We believe that thou shalt come : to be our Judge.
We therefore pray thee, help thy servants :
 whom thou hast redeemed with thy precious blood.
Make them to be numbered with thy Saints : in glory everlasting.
O Lord, save thy people : and bless thine heritage.
Govern them : and lift them up for ever.
Day by day : we magnify thee;
And we worship thy Name : ever world without end.
Vouchsafe, O Lord : to keep us this day without sin.
O Lord, have mercy upon us : have mercy upon us.
O Lord, let thy mercy lighten upon us : as our trust is in thee.
O Lord, in thee have I trusted : let me never be confounded.

Like what you read? Give Pär Parbring a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.