ข้อเสียของการจอดรถตากแดดนานๆ


ทุกคนคงทราบกันดีว่าการจอดรถตากแดดไว้นานๆ มันจะทำให้ในตัวรถมีแต่ความร้อนที่สะสมมาจากแดดอันร้อนแรง ยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองที่มีแดดร้อนโคตรๆแบบนี้ การที่จะต้องไปจอดรถในพื้นที่ที่ไม่มีร่มเงาเลยเพราะไม่มีพื้นที่ว่างให้จอดรถหรือไม่มีที่อื่นที่ดีกว่านี้แล้วในระแวกนั้น การจอดรถไกลๆ ในที่ร่มแล้วเดินตากแดดเอามันก็ไม่ใช้วิธีที่การแก้ปัญหาเลย ซึ่งบางคนอาจจะได้เคยดูคลิปของประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาการจอดรถตากแดดที่ทำให้ภายในรถมีแต่ความร้อนสะสม ก็เลยใช้วิธีการเปิดกระจกด้านคนนั่งข้างคนขับ หลังจากนั้นก็เดินไปเปิด-ปิดประตูฝั่งคนขับสัก 5 ครั้งเพื่อระบายความร้อน วิธีนี้ก็จะช่วยทำให้ภายในรถเราหายร้อนได้อยู่

แต่ว่าข้อเสียของการจอดรถตากแดดนานๆ ไม่ใช่แค่ทำให้ความร้อนสะสมอยู่ในตัวรถเท่านั้น ยังมีข้อเสียอย่างอื่นอีกด้วย ที่จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพรถของเรา ผลเสียที่จะตามมาก็จะมี

1. ภายในและภายนอกรถส่วนที่เป็นยางหรือหนังก็อาจจะมีผลกระทบได้ เพราะผมมีตัวยึดมือถือที่ติดกระจก พอใช้ไปนานๆจอดรถตากแดดบ่อยด้วย ตัวยางมันจะเริ่มเสื่อม บางคนบอกที่หุ้มพวงมาลัยลอกออก ส่วนภายนอกที่เห็นชัดๆก็เป็นพวกยางที่ปัดน้ำฝนกับขอบยางรอบกระจก

2. สีรถถูกทำลาย ไม่แปลกเลยถ้าเห็นสีรถของคุณกำลังซีดหรือออกสีเหลืองหน่อยๆ การจอดรถตากแดดก็ทำลายสุขภาพสีรถของเราด้วย

3. ฟิล์มกรองแสงเริ่มเสื่อมหรือเริ่มมีออกสีม่วง ฟิล์มกรองแสงมันช่วยกรองแสงแดดได้ แต่ตัวมันเองก็มีการเสื่อมเหมือนกัน เพราะเขาไม่ได้ผลิตฟิล์มกรองแสงเพื่อเอาไว้จอดกลางแดดนานๆ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.