เมื่อเรากำลังจะเข้าสู่ยุคของ ‘Agile’
Kanmanus Ongvisatepaiboon
625

เข้ามาบอกว่า อ่านเข้าใจง่ายดีค่ะ

และชื่นชมมากๆเลยค่ะ สำหรับการอ่านเพียงทาง Internet แล้วสามารถสรุปได้ดีขนาดนี้

อย่างที่พี่ปอม Kulawat Pom Wongsaroj เลยค่ะ ถ้าสนใจก็มาพูดคุยกันได้นะคะ ยินดีแชร์ให้ฟังค่า ☺

Like what you read? Give parrkiid a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.