100 uutta tapaa tulla mukaan partioon

Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla etsitään sata uutta tapaa tehdä partiota. Tässä näistä neljä.

“Luontoon pääseminen on erittäin tärkeää kenelle tahansa. Haluamme tukea sisupartiolaisten retkeilymahdollisuuksia ja kehittää omaa leiri- ja retkialuetta Ruislehdonmäkeä sisupartiolaisten ehdoilla”, kertoo Kymenlaakson Partiopiirin johtaja Emilia Mänttäri. KUVA: Anna Enbuske

 1. Minkälainen hankkeenne on?
 2. Miksi päätitte aloittaa hankkeen?
 3. Mikä on tavoitteenne?

Lisää sisupartiota

1 Haluamme mahdollistaa sisupartiolaisten osallistumisen retkeilytoimintaan sekä laajempaa sisupartiotoimintaa Kymenlaaksossa. Piirileirimme Tapio 2017 toimii yhtenä pilottina sisupartiolaisten osallistumiselle pitkälle leirille.

2 Luontoon pääseminen on erittäin tärkeää kenelle tahansa. Haluamme tukea sisupartiolaisten retkeilymahdollisuuksia ja kehittää omaa leiri- ja retkialuetta Ruislehdonmäkeä sisupartiolaisten ehdoilla. Esteettömyys ei ole keneltäkään pois vaan se antaa mahdollisuuden kaikille.

3 Hankkeen tavoitteena on saada sisutoiminta osaksi jo toimivia lippukuntia joko osana ryhmää tai perustamalla omia ryhmiä. Tavoitteena on vahvistaa sisupartiotoimintaa ja sisupartiojohtajuutta sekä erityisesti vahvistaa 
esteettömyysajattelua. 
Emilia Mänttäri, Kymenlaakson Partiopiiri


Retkeilypäivä nuorten turvatalon asukkaille

1 Aiomme tehdä lippukunnastamme monimuotoisemman ja yhdenvertaisemman. Haluamme madaltaa kynnystä tulla mukaan toimintaa sekä lisätä johtajiemme tietoa ja taitoa kohdata erityisnuoria. Lippukuntamme aikoo esimerkiksi järjestää Suomen Punaisen Ristin Nuorten Turvatalon viikonloppuleirille retkeilypäivän.

2 Keskustelimme johtajistossa, miten haluamme tehdä Tampereen Kotkista paremman lippukunnan. Lisäksi pohdimme eri tilaisuuksissa, miten voimme kehittää lippukuntaa.

3 Tavoitteenamme on, että kaikilla on mahdollisuus osallistua Kotkien aktiiviseen partiotoimintaan. Edistämme ennakkoluulotonta ja erilaisuutta kunnioittavaa partioaatetta perinteikkäässä lippukunnassa.
Henri Backman, Tampereen Kotkat


Pop up –koloiltoja maahanmuuttajien kanssa

1 Järjestämme kaksi pop up -koloiltaa yhdessä alueellamme toimivan Yhdessä-yhdistyksen kanssa. Illat tulevat toimimaan avoimien ovien periaatteella. Ohjelmassa on selkokielistä infoa partiosta harrastuksena sekä partiomaista tekemistä. Pop up -koloiltojen jälkeen järjestämme päiväretken alueemme maahanmuuttajaperheille ja omien lippukuntalaistemme perheille.

2 Päädyimme ehdotukseemme oikeastaan heti, kun kuulimme hankkeesta. Olemme suunnitelleet vastaavanlaista toimintaa alueellamme jo pitkään. Yhdessä-yhdistyksen kautta tavoitamme maahanmuuttajaperheet. Tarkoitus on jatkaa yhteistyötä yhdistyksen kanssa jatkossakin.

3 Tavoitteenamme on madaltaa muuria partioharrastuksen ja maahanmuuttajaperheiden välillä. Toissijaisena tavoitteena on saada lippukunnallemme lisää näkyvyyttä alueellamme.
Minna Toivonen, Tavastin Liljat


Avoin metsäretki tarpojaikäisille

1 Järjestämme avoimen tarpojaretken. Pistäydymme ensin nuorisotalolla toimintapisteen ja markkinointimateriaalien kanssa. Sitten pidämme sekä jäsenille että ei-vielä-partiolaisille avoimen ja ilmaisen viikonloppuretken. Ohjelmassa on tarpojaohjelman parhaimpia aktiviteetteja, uusia kavereita ja unohtumattomia kokemuksia.

2 Tarpojaryhmiimme liittyy vähiten uusia tyyppejä ja tippuu eniten vanhoja jäseniä pois. Siksi haluamme kutsua uusia nuoria mukaan toimintaamme.

3 Haluamme näyttää, että partio on hauska, mielenkiintoinen ja monipuolinen nuorten harrastus. Nuorisotaloyhteistyöllä tavoitamme varmasti kohderyhmän — myös maahanmuuttajataustaiset nuoret.
Suvi Immonen, Tuikku-Tytöt


FAKTA

 • Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla etsitään 100 uutta tapaa tehdä partiota.
 • Tavoitteena on madaltaa harrastamisen kynnystä lapsille ja nuorille, jotka eivät vielä harrasta.
 • Toimintaa tehdään niin lippukunnissa, partiopiireissä kuin 
  keskusjärjestössäkin.
 • Lasten ja nuorten harrastamattomuus voi johtua esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta, liikuntarajoitteesta tai siitä, ettei perheessä ole totuttu harrastamaan.
 • Hankkeita tehdään vuosina 2017–2018.
 • Lisätietoja: 100uuttatapaa.fi
Ideoita matalan kynnyksen avoimiin metsäretkiin:
partio-ohjelma.fi/ohjelmapainotus

KOONNUT: Saara Nykänen

Juttu on julkaistu helmikuussa ilmestyneessä Partio-lehden numerossa 1/2017.