SaaS’ta La Vista beşinci hafta!

Herkese selamlar,

SaaS’ta La Vista programında 5. haftayı geride bırakmış ve programın yarısına gelmiş durumdayız. Ben de hem programa dair deneyimlerimizi, hem de kısaca 5. haftanın konusu olan ortaklar arasındaki hisse paylaşımına yönelik düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz okurlar için de program hakkında fikir verici bir yazı sunabilirim.

Bu kadar resmiyetin ardından hadi konumuza geçelim.

Image for post
Image for post

Bir startup ın kuruluş süreci, girişimcinin kendisini en yalnız hissettiği zaman aralığı diyebilirim. Özellikle bahse konu startup, kurucu ekibin de ilk tecrübesi ise uğraşılan farklı farklı işler çoğunlukla içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Üniversiteden yeni mezun olmuş bir girişimci ilk satış toplantısına elleri titreyerek gidip, müşterisinden ürün ile ilgili daha önce hiç düşünmediği konularda feedback alabiliyor veya yıllarını kurumsal bir şirkette yazılım geliştirmeye harcamış bir yazılımcı, ilk kez kendi adına bir ürün çıkarttığında mali müşavir, hukuk, pazarlama, müşteri destek süreçleri gibi konularla yüzleşebiliyor. …


İş ortaklıkları yazılım şirketlerinde çoğunlukla iş (veya kanal) geliştirme departmanları tarafından yürütülürken, sektör değiştikçe farklı iş ortaklığı modelleri ve tanımları ile de karşılaşabiliyoruz. Bununla birlikte genel olarak karşılaştığımız doğrudan dört ve dolaylı bir adet iş ortaklığı modelinden bahsedeceğiz. Hazırsanız, hadi başlayalım;

Image for post
Image for post

1- Çözüm ortaklığı

İki firmanın ortak bir ürün veya özellik geliştirdiği ve pazarlama faaliyetini ortak yürüttüğü iş ortaklığı modelidir. Çözüm ortaklarının her biri, üzerinde çalışılan ürünün, kendi uzmanlık alanına giren payını üretmek/geliştirmek ile sorumludur. En verimli çözüm ortaklıkları aynı hedef müşteriye birbirilerini tamamlayıcı değer önerileri sunan firmalar arasında gerçekleştirilir.

Image for post
Image for post

2- Potansiyel müşteri ortaklığı

İki firmanın herhangi bir ortak ürünü veya entegrasyonu olmaksızın yalnızca potansiyel müşteri yönlendirmek üzerine kurulu iş ortaklığı modelidir. Potansiyel müşteri ortaklığına sahip firmalar aynı hedef müşteri kitlelerine, farklı değer önerileri sunmaktadır. Bu değer önerileri birbirinden çok farklı alanlara odaklanıyor olabilir. Bu ortaklık modelinde, firma müşterisine, müşterinin mevcut durumundan daha iyi koşullarda çalışabilmesini sağlayacak iş ortağı ürünlerini önerir. …


Şüphesiz ki şirketlerin birincil kuruluş amacı müşterilerine ürettiği değer karşılığında kar elde edecekleri bir iş modelini araştırmak ve bu iş modelini sürekli geliştirmektir. Bu kapsamda, aklınıza yeni bir fikir geldiğinde ve bu fikir üzerine bir iş kurulup kurulamayacağını hızla kestirmeniz gerektiğinde, temelde şu üç soruya cevap verebilmeniz gerekiyor:

Image for post
Image for post

1- Bu projeyi satın almak isteyecek kişileri tanıyor muyum? (Pazar nedir? Pazara hakimiyet.)

2- Projem, net bir ürün veya hizmet olarak sunulabilir mi? (Ürün nedir?)

3- Bu kişilerden, bu projenin tahsilatı nasıl yapacağım? (Gelir modeli nedir?)

Bu üç temel soru ile geliştirdiğiniz iş fikrini, hayata geçirmek için gerekli yeterliliğe sahip olup olmadığınızı görebileceğiniz gibi; mevcutta çalıştığınız kurum içerisinde de bu sorgulamayı yaparak alternatif ürün, müşteri ve tahsilat yöntemlerini geliştirebilirsiniz. Burada ürettiğiniz cevaplar şirket içi durumunuzu (internal environment) tanımanıza ve tanımlamanıza olanak tanır. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store