เขียน Chatbots สำหรับ Messenger

ในยุคที่เทคโนโลยีครองโลก เทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆ ความรู้และความคิดถูกสรรค์สร้างเป็นเทคโนโลยีต่างๆ นาๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิต


ตามลิ้งข่าวด้านบน — เด็กชายอายุ 14 ปี เขาได้สร้างแชทบอทเพื่อไว้บันทึกการบ้านในแต่ละวิชาและเตือนการบ้านที่ต้องทำเมื่อเลิกเรียน บอทของเขาจะบันทึกวันที่เรียนและเวลาที่เลิกเรียนของวิชานั้นๆ เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนของรายวิชานั้นๆ บอทจะถามว่าวิชานั้นมีการบ้านหรือไม่ ถ้ามีก็ตอบกลับว่า “yes” ถ้าไม่มีก็ “no” ถ้าตอบว่ามีบอทก็จะถามต่อว่าการบ้านให้ทำอะไร และหลังจากที่กลับบ้านบอทก็จะแจ้งเตือนการบ้านที่ต้องทำในแต่ละวัน

ในบทความวันนี้เรามาจะหัดมาทำ Chatbot Facebook อย่างง่ายๆ กันครับ บอทที่จะทำเป็นบอทที่จะคอยตอบกลับข้อความอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความผ่าน Facebook Chat หรือเมื่อได้รับคำสั่งเพื่อให้กระทำการบางอย่าง

ติดตั้ง

ภาษาที่เราจะนำมาใช้พัฒนาในวันนี้คือ Node.js ส่วน package ที่สำคัญที่จะนำมาใช้ทำบอทคือ “facebook-chat-api”

ติดตั้ง Node.js และ Npm

ใครที่ยังไม่รู้ว่า Node.js คืออะไรแนะนำให้ศึกษาสักนิดก่อนครับ ซึ่งก็มีหลายบทความที่สอนได้ละเอียดและเข้าใจง่ายอยู่เยอะครับ

ติดตั้ง package “facebook-chat-api”

npm install facebook-chat-api

แนะนำ Package

“facebook-chat-api” เป็น package ที่จะทำตัวเป็น API ให้เราเรียกใช้ฟังก์ชันเพื่อดึงข้อมูลบางอย่างจาก Facebook ของเราหรือส่งข้อมูลบางอย่างไปหาเพื่อนของเรา โดยที่เราต้องใช้ email และ password ของเราในการเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะให้ package สามารถดึงข้อมูลของเราได้ ลักษณะคล้ายกับ “Web Scraping” พูดง่ายๆ คือ package ตัวนี้ทำตัวเป็นเหมือน Browser ทั่วไป ที่สามารถร้องขอข้อมูลจากเว็บต่างๆ ได้

Email และ password ที่ถูกส่งไปเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ จะถูกส่งไปยัง Facebook โดยตรงเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ จะไม่ถูกส่งไปที่อื่นก่อน ทำให้ email และ password มีความปลอดภัยในระดับนึงครับ

ข้อควรระวังในการใช้ Package

ในกรณีที่เราทำบอทเพื่อใช้สแปมคนอื่นหรือทาง Facebook เห็นว่าเป็นการสแปม อาจทำให้ account ที่เราใช้เข้าสู่ระบบถูกแบนได้ ดังนั้นทางที่ดีควรใช้ account ที่ไม่ใช้งานแล้วหรือสร้าง account ใหม่ไว้ใช้สำหรับทำบอทโดยเฉพาะ และก่อนจะรันบอทแนะนำให้ตรวจสอบโค๊ดก่อนว่ามีส่วนไหนที่ทำให้เกิดการสแปมได้บ้าง

Login

ขั้นแรกเราจะเริ่มทดสอบการ login ก่อนครับ

จาก Code ด้านบนเราจะทำการเข้าสู่ระบบก่อนครับ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบ บอทจะแสดงรายละเอียดของ account ที่เราได้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยมีรายละเอียด name, firstName, vanity, thumbSrc, profileUrl, gender, type, isFriend, isBirthday, searchTokens, alternateName ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรือเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จบอทจะแสดงรายละเอียดข้อผิดพลาดนั้นและจบการทำงาน

อธิบาย Code

ในบรรทัดที่ 1 const login = require(“facebook-chat-api”) — เป็นการ import module facebook-chat-api มาใช้งาน

ในบรรทัดที่ 3 login(credentials[, options], callback) — เป็นฟังก์ชันที่ใช้ login account โดย Arguments จะประกอบด้วย

  • credentials — ระบุรายละเอียด Email และ Password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
  • options — กำหนดรายละเอียดเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
  • callback(err, api) — ฟังก์ชัน callback ทำงานเมื่อเกิดการเข้าสู่ระบบ มี parameter คือ “err” ใช้เก็บค่า error เมื่อเกิดปัญหาในการเข้าสู่ระบบ และ “api” ใช้ในการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ

ในบรรทัดที่ 4 if(err) return console.error(err) — บอทจะแสดงรายละเอียดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นและจบการทำงาน

ในบรรทัดที่ 5 api.getUserInfo(ids, callback) — ฟังก์ชันใช้สำหรับขอข้อมูลของ User โดย Arguments จะประกอบด้วย

  • ids — User Id ที่ต้องการจะขอข้อมูล และ
  • callback — ทำงานหลังจากเมื่อทำการขอข้อมูลของ user นั้นๆ มี parameter 2 ตัวที่ได้รับคือ err, ret

ในบรรทัดที่ 5 api.getCurrentUserID() — ฟังก์ชันใช้สำหรับขอ User Id ขอ account ที่ใช้เข้าสู่ระบบ

Get Friends

ต่อไปเราจะลองแสดงขอมูลของเพื่อนทั้งหมดดูครับ

จาก Code ด้านบนเมื่อทำการเข้าสู่ระบบ บอทจะแสดงรายละเอียดของเพื่อนทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ alternateName, firstName, gender, userID, isFriend, fullName, profilePicture, type, profileUrl, vanity, isBirthday ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนคุณด้วยว่าเรามีสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด

อธิบาย Code

api.getFriendsList(callback) — ฟังก์ชันใช้สำหรับขอข้อมูลของเพื่อนทั้งหมด

Listener Message

มาถึงส่วนที่สำคัญแล้วครับ ขั้นตอนนี้เราจะรอรับข้อความที่ถูกส่งมาจากคนอื่มาแสดงดูครับ

จาก Code ด้านบนบอทของเราจะคอยฟังว่ามีข้อความเข้ามาใหม่หรือไม่ ถ้ามีข้อความใหม่เข้ามา บอทของเราจะแสดงข้อความใหม่ที่ได้รับและแสดง User Id ของคนที่ส่งข้อความมาหาเรา

อธิบาย Code

ในบรรทัดที่ 5 api.listen(callback) — ฟังก์ชันใช้สำหรับคอยดักฟังเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามา เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาจะเข้าไปทำงานในฟังก์ชัน callback

message — เป็น parameter ของฟังก์ชัน callback ใช้เก็บค่ารายละเอียดต่างๆ ของข้อความใหม่ที่ได้รับมา เช่น User Id ที่ส่งข้อความนั้นมา, ข้อความที่ได้รับมา

เพิ่มเติม

ชนิดข้อความที่ได้รับเข้ามาอาจเป็น ข้อความตัวอักษร, ไฟล์, ภาพ หรือ วีดีโอ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ api.listen(callback)

Send Message

เมื่อสามารถรับข้อความใหม่ได้แล้วต่อไปเราจะให้ส่งข้อความนั้นกลับไปหาคนที่ส่งกันครับ

เมื่อได้รับข้อความใหม่บอทจะทำการแสดงรายละเอียดของข้อความที่ได้รับ และทำการส่งข้อความที่ได้รับนั้นกลับไปหาคนที่ส่งโดยอัตโนมัต ิจากนั้นก็ให้แสดงแสดงรายละเอียดของข้อความที่ถูกส่ง

อธิบาย Code

ในบรรทัดที่ 7 api.sendMessage(message, threadID[, callback]) — ใช้สำหรับการส่งข้อความไปหาเพื่อนของเรา โดย Arguments จะประกอบด้วย

  • message — ข้อความที่จะถูกส่ง
  • threadID — User Id ที่จะทำการส่งข้อความไปถึง
  • callback — ฟังก์ชันทำงานหลังจากเมื่อทำการส่งข้อความ

Filter Message

จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นได้ว่าบอทเราดูไม่ฉลาดเอาซะเลย ตัวอย่างนี้เราจะมาทำให้บอทฉลาดขึ้นอีกนิดนึงครับ คือการกรองข้อความที่ได้รับมา จากนั้นให้บอทวิเคราะห์ข้อความว่าควรตอบกลับไปว่าอะไรดี ตัวอย่างเช่น บอทได้รับข้อความว่า “สวัสดี บอท” บอทก็จะตอบกลับไปว่า “สวัสดี (ชื่อคนที่ส่งข้อความมาหาบอท)” หรือบอทได้รับข้อความว่า “วันนี้วันอะไร” บอทก็จะตอบกลับไปว่า “วันอังคาร”

ตัวอย่างด้านบนจะมีเพิ่มเงื่อนไขให้ตรวจสอบข้อความที่ได้รับมาว่าบอทควรตอบกลับไปอะไร โดยในตัวอย่างนี้ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่อง Regular Expressions เพื่อใช้การกรองข้อความ ค้นหาข้อความหรือตัวอักษรต่างๆ เพื่อเช็คว่าตรงตามเงื่อนไขที่เราต้องการหรือไม่

อธิบาย Code

ในบรรทัดที่ 4 สร้างตัวแปรชนิดอาเรย์เพื่อใช้เก็บชื่อวัน

ในบรรทัดที่ 4 สร้างฟังก์ชันเพื่อใช้สำหรับส่งข้อความ

ในบรรทัดที่ 17 messageRec.match(/^สวัสดี/g) — ตรวจสอบว่าข้อความที่ได้รับขึ้นต้นด้วยคำว่า “สวัสดี” หรือไม่

ในบรรทัดที่ 22 messageRec.match(/^วันนี้วันอะไร/g) — ตรวจสอบว่าข้อความที่ได้รับขึ้นต้นด้วยคำว่า “วันนี้วันอะไร” หรือไม่

ในบรรทัดที่ 23 new Date().getDay() — ใช้แสดงตัวเลข วันของสัปดาห์ ( เริ่มจาก 0 คือวันอาทิตย์ )

เพิ่มเติม

ในตัวอย่างนี้เป็นการกรองข้อความอย่างง่ายเพื่อให้บอทตอบกลับตามที่ต้องการ ถ้าต้องการให้บอทฉลาดมากกว่าอาจจะต้องวิธีการอย่างอื่นเข้ามาช่วย เช่น การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

จบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างการทำบอท facebook อย่างง่าย ผู้ใช้อาจเขียนบอทเพื่อนำไปใช้ช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของท่านได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งเวลาให้บอทส่งข้อความไปหาเพื่อน “สวัสดีวันจันทร์”, ควบคุมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผ่าน facebook chat บางบทความสอบเปิดปิดไฟภายในบ้านผ่าน facebook chat ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ — ถ้าบทความนี้มีความผิดพลาดเพียงใด สามารถคอมเม้นท์บอกได้เลยนะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.