๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ครบรอบ1ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คนไทยน้ำตาไหลทั่วล่า นภาลัย.

วันมหาวิปโยคในเวลา๑๕:๕๒น. ของคนไทยทั้งประเทศเป็นเวลาที่พ่อภูมิพลจากไปอย่างเงียบสงบ ๑๙:๐๐น. เป็นเวลาที่คนไทยทั่วประเทศรอฟังข่าวในพระราชวำนัก หลังจากที่ผู้ประกาศข่าวได้ประกาศอยู่ ช่วงขณะนั้นเสียงร้องไห้ก็กึกก้องทั่ว ประเทศ ในช่วงนั้นไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้น แต่ด้วยพระวรกายและพระหฤทัยของท่านคงเหนื่อยมากแล้ว ถึงได้เวลาพักผ่อนของท่าน และเสด็จสู่สวรรคาลัย

วันที่๑๔ตุลาคม๒๕๕๙ ฉันและเพื่อนได้ไปรับเสร็จที่หน้าโรงพยาบาลศิริราช ทุกคนล้วนมาด้วยใจและเสียใจที่จะได้รับเสร็จเป็นครั้งสุดท้าย จากช่วงเช้าประชาทุกหมู่เหล่า ต่างใส่ชุดดำไว้อาลัยเพื่อมารับเสร็จในหลวง ร.๙ ที่ดูได้เลยว่าไม่ว่าจะแขวงไหนๆของกรุงเทพ ต่างพร้อมหน้าพร้อมตามารวมพลที่ท้องสนามหลวงด้วยกัน

๑๔:00น. ขบวนเสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชอย่างช้าๆ แถวหน้าทางเข้าโรงพยาบาลเริ่มมีเสียงร้องไห้สะอึ้นและพูดว่า ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และร้องไห้สะอื้นไปเป็นระยะๆ

หลังจากขบวนเสด็จไปไกลแล้ว ทุกคนก็ซับน้ำตาแล้วลุกขึ้นแบกย้ายกันกลับ มันเป็นความทรงจำของประวัติศาสตร์ที่ทุกคนเสียใจกับเหตุการณ์แบบนี้ และก็ภูมิใจที่ได้เกิดทันรัชกาลที่๙

Like what you read? Give Patcha Baifern a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.