การทำประกันชีวิตง่ายๆเพียง 6 ขั้นตอน!

การทำประกันชีวิตเพื่อเป็นรากฐานและหลักประกันให้กับชีวิตตนเองนั้นเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกทีเดียว เพราะนอกจากผู้ทำประกันจะได้ประโยชน์แล้ว คนในครอบครัวก็จะได้รับการดูแลเมื่อเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับคุณอีกด้วย แต่สำหรับคนที่อยากทำประกันแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน เรามีคำตอบให้ เพียง 6 ข้อง่ายๆ ดังนี้

1. ติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่คุณสนใจโดยตรง หรือจะติดต่อผ่านตัวแทนก่อน เพื่อศึกษาข้อมูลรูปแบบการประกันและรับการแนะนำต่างๆ

2. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณในแบบคำขอเอาประกันชีวิต โดยต้องเป็นความจริงทุกประการ โดยเฉพาะประวัติการรักษาพยาบาลและสุขภาพของคุณ ถ้าหากมีการปิดบังรายละเอียดสำคัญอาจทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

3. ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้กรอกแบบคำขอเอาประกันชีวิตแทน คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนลงชื่อในแบบคำขอ และเมื่อได้รับกรมธรรม์ ควรตรวจสอบความถูกต้อง และหากพบข้อมูลที่ผิด เช่น ชื่อผู้รับประโยชน์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยผิดพลาด ฯลฯ ต้องทักท้วงบริษัทเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องทันที

4. จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตตามกำหนดทุกครั้ง โดยติดต่อชำระที่บริษัท สาขา ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือผ่านธนาคารในกรณีชำระผ่านตัวแทนของบริษัท และคุณต้องเก็บใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐาน

5. อย่าลืมแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ หรือบุคคลในครอบครัวรับรู้ ถึงการทำประกันชีวิต และสถานที่เก็บกรมธรรม์

6. ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน คปภ. เขต สำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด ทุกครั้งที่มีปัญหา