แนะนำการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินไปหลวงพระบาง ไฮไลท์อยู่ตรงนี้!

การเดินทางไปหลวงพระบางด้วยเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ มีทั้งหมด 3 สายการบิน คือบางกอกแอร์เวย์ แอร์เอเชีย และลาวแอร์ไลน์ สำหรับเราชอบดูวิวไปตลอดทาง เลยเลือกนั่งบางกอกแอร์เวย์ แม้จะใช้เวลาเดินทางนานกว่า คือ 1 ชั่วโมง 50 นาที (แอร์เอเชียบินประมาณ 1 ชั่วโมง) บริการอาหารบนเครื่องไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ตารางบินนี่สิสวยหรู ไม่ต้องแหกขี้ตาไปเช็คอินแต่เช้า ขากลับก็ไฟล์เย็น เที่ยวเอ้อระเหยได้เกือบเต็มวัน และที่ชอบคือระดับบินต่ำกว่า เพราะเป็นเครื่องบินแบบใบพัด บินระยะทางใกล้ๆ ในวันฟ้าใสเครื่องก็สมูทดี ทานอาหารไปชมทิวทัศน์ด้านล่างไปได้แบบเต็มๆ ตา

และถ้าจะให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น ไฮไลท์อยู่ตรงนี้! ขาไปควรเลือกที่นั่งริมหน้าต่างด้านซ้าย เพราะจะเห็นวิวแม่น้ำโขงไปตลอดลำน้ำ ส่วนขากลับให้นั่งริมหน้าต่างด้านขวา จะได้ชมพระอาทิตย์ตกสีสวยๆ ยามเย็น

Pattama Varodom -Luang Prabang 2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.