ฝากความคิด
ฝากความคิด

ฝากความคิด

เด็กน้อยคนหนึ่งในโลกอันยิ่งใหญ่ มีความฝันในทุกวัน แม้มันจะเปลี่ยนรูปร่างไปทุกวันก็ตาม. เรียนวิทยา แต่สนใจกฏหมาย ธุรกิจ และความหมายของชีวิต เย้🌦

Latest