Fondas Vilniaus maker’iams
Povilas Poderskis
101

Tiesiog typo

OT: puikus žingsnis remiant. Manau, kad tai ne vien gerai, kad kuriamos darbo vietos, bet tuo pačiu ir puiki veikla prasmingam laisvalaikiui :) Teko šiek tiek būti kartu su Miuncheno Maker Lab’u, tai jame yra apie 80 aktyvių narių, kurie kartu dalyvauja hakatonuose ne dėl prizo, o dėl gero laiko praleidimo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.