Paula Lasheras

Publicitat i relacions públiques. Postgrau en comunicació i relacions institucionals.

Paula Lasheras