Copyright. Huh?

Copyright en mijn mening hierover… Oei oei oei.

Het idee erachter vind ik top. Iemand maakt iets, jij wilt het, je koopt het, de maker krijgt de opbrengst. Simpel toch? Niet helemaal. Op papier is dit allemaal gemakkelijk te vertellen, maar de praktijk is weer helemaal anders.

Als ik voor elk muziekje, elke film die ik wil kijken geld moet betalen, dan komt er geen eind aan. Daarom ben ik erg pro voor streaming diensten zoals Netflix en Spotify. Je betaald een abonnement en in ruil mag je zoveel meeschreeuwen op je favoriete tunes zoals je wilt. De maker kan zelf kiezen of hij hieraan meedoet of niet, al zou ik hen dit ten zeerste aanraden, kwestie van mijn zang kunsten goed te onderhouden!

Er is dus zeker een grote grijze zone in het copyright wereldje, maar zeker ook geen onoverkomelijke oplossingen. Als je alles bundelt en het voor de luisteraar/kijker gemakkelijk maakt om iets op een “goede” manier te kopen, dan zullen mensen sneller overgaan tot de aankoop. Netflix belooft bijvoorbeeld elke maand nieuwe films, Spotify belooft dan weer super geluidskwaliteit en geen irritante Albert Heijn reclames tussendoor. Dit zijn eerlijke oplossingen voor de makers en voor de koper. Als je naar de supermarkt gaat is het toch ook niet de bedoeling al het brood op te eten zonder te betalen?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.