Hire on character, train on skills

Hire for passion first, tech skills second.

Als verantwoordelijke voor het aannemen van hoog-opgeleide mensen geloof ik heilig in het selecteren op karakter, en het trainen van vaardigheden. Mensen zonder passie zal ik nooit iets kunnen leren. Mensen die nét niet precies die ene vaardigheid hebben waar ik naar op zoek ben, maar wel de drive om het te leren, die zoek ik!

Hire on character, train on skills
— Peter Schutz, CEO Porsche —
The American Who Saved The Porsche 911

Wij geloven in mensen. Al het werk wat wij doen is mensenwerk. Onze klanten zijn mensen. Ik geloof niet in een berg papierwerk om afspraken vast te leggen. Je zult eerst samen om tafel moeten om af te spreken wat het doel is, waar gaan we naar toe? Waarom? We moeten elkaar begrijpen. Pas als dat gedaan is volgt een uitwerking van dat wat we mondeling hebben afgesproken, deze uitwerking kan een kort mailtje zijn, of een offerte, of een contract. Meestal het eerste. In mijn ervaring worden de meest complexe projecten op de meest eenvoudige manier afgesproken. En voor een klein dingetje komt er een berg documentatie aan te pas. De omgekeerde wereld, zo je wilt.

Omdat we op deze manier met onze klanten werken, zullen alle mensen die voor ons werken in staat moeten zijn op die manier met klanten te communiceren. Nu zul je zeggen, developers die kunnen praten, bestaan die wel? Jazeker, en die werken in ieder geval bij mij! Maar daar zoeken we er altijd meer van, ze zijn namelijk best schaars. Dus als ik er een keer eentje tegenkom, kijk ik of het een persoon is waar je dingen aan kunt toevertrouwen. De nieuwste plannen voor een startup bijvoorbeeld. Hoe je dat allemaal moet doen, dat leren we je wel. Uiteraard wil deze persoon mij graag dingen laten zien. Ik ben dan altijd vooral nieuwsgierig naar hoe hij of zij tot een richting is gekomen. Op basis van welke afwegingen ben je daar uitgekomen? Bevalt dit besprek dan neem ik deze persoon direct aan. Komt geen assessment aan te pas. Wel een paar leuke gesprekken.

Dit vereist echter nogal wat van onze “klanten”. Sommige zitten nog vast in wat ik “oud denken” noem. Dus alle requirements vastleggen in een ellenlang document, wat niet meer actueel is op het moment dat het af is. Als het al ooit af is. Vroeger kreeg je dan halverwege je project de final door.

Moderne klanten (partners dus eigenlijk) geloven in Agile. Niet denken maar doen. Nouja, heus wel denken, maar niet teveel. Precies genoeg dus. En dat denken dan vooral direct in de praktijk willen brengen. Daar heb je goede mensen bij nodig. Mensen die fouten durven te maken, want dat is menselijk. Dus geen afrekencultuur bij onze klanten. Daar houden we niet van. Ook wij maken immers wel eens een fout. Maar als je op het toneel staat en je maakt een fout, dan is het juist de truc om net te doen alsof het zo hoort, dan heeft niemand het door. Zo ook in projecten, fouten maken bestaat niet, je ging hooguit een bepaalde richting verkennen, maar die kant gaan we uiteindelijk niet op. Maar hoe weet je wat de juiste richting is als je ze niet eerst verkent? Hoe had Columbus op z’n bootje gezeten?

Eigenlijk neem ik medewerkers op precies dezelfde manier aan als klanten. Gewoon leuke mensen waar je graag mee samen wilt werken. Ik vind het altijd leuk om met mensen een goede kop koffie te drinken die deze aanpak al toepassen, of juist nog niet maar dat wel graag willen. Bel me gerust op 06–202 222 30. Ik drink ‘m zwart. Paul

Like what you read? Give Paul van Eijden a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.