2018: Příroda, ticho a armáda

Pavel Králíček
Jan 17, 2019 · 5 min read

Gentleman Store

If you need me, you can’t call me, I stay busy makin’ money
You know what is on my mind, all I think about is hunnids
I stay busy (bzz!) workin’ on me
I stay busy with my business, homie — Drake, Elevate

V Gentleman Store jsme pokračovali dalším úspěšným rokem, rostli jsme o cca 50 % na úroveň 30M obratu. Z větších novinek jsme spustili maďarskou a polskou verzi webu, získali zastoupení 3 značek — Proraso, Cpt. Fawcett a Morgan's a tím pádem i rozjeli velkoobchod, dvojnásobně rozšířili skladové a kancelářské prostory a z čeho mám největší radost, tak je ustálení marketingového týmu, který nyní skvěle funguje a daří se nám vše posouvat na další úroveň.

D2C Holding

Aby toho byznysově nebylo málo, v průběhu roku jsem se seznámil se střelcem Tomášem Juchelkou, který nám s Honzou nabídl účast na vznikajícím holdingu. Idea je, že by měl zastřešovat více direct-to-consumer projektů. Zatím jsme začali s Rufruf, což je takový Mixit na granule. Na základě vyplněného dotazníku sestavíme pro vašeho psa ideální mix granulí a ten vám pak budeme každý měsíc posílat formou předplatného, takže už granule nebudete muset vůbec řešit.

Před Vánoci jsme rozesílali první testovací objednávky, v lednu už máme první platící zákazníky, ale ostrý start nás ještě čeká. Mezitím se pracuje na dalších projektech…

Vzdělání

Co mě trošku mrzí je fakt, že jsem zatím nedokončil magisterské studium na VŠE. Chybí mi pouze dvoje státnice a diplomka, které bych měl dokončit do letošního června. Těžce se mi nechce, ale budu to muset hecnout.

Pozitivnější je, že jsem se dostal na magisterské studium obecné antropologie na UK, které mě docela chytlo a zdá se, že se tam možná udržím. Je to přesně takové zdánlivě nepraktické humanitní vzdělání, které mi doposud chybělo. Takhle nějak jsem si vysokou školu představoval. Dává mi to intelektuální protipól k běžnému pracovnímu životu a rozšiřuje obzory, protože třeba k Foucaltovi bych se svépomocí těžko dostával.

Piráti

Od vstupu k Pirátům v dubnu 2017 jsem se snažil co nejvíce zapojit, ale dlouho jsem nemohl najít to pravé. Až pak jsem zjistil, že na mé milované Praze 3 neexistuje místní sdružení, což se zdálo jako ideální výzva. Dali jsme dohromady pár aktivních lidí, na jaře buňku založili a od té doby řešili jeden problém za druhým, abychom se úspěšně dostali až k volbám.

Musím říct, že to byla lidsky asi nejtěžší věc, jakou jsem zatím zažil. Začínám chápat, proč se o politice říká tolik špatného. Zachovat si morální integritu v takovém prostředí chce opravdu hodně síly. A to jsme řešili jen prkotiny na komunální úrovni. Každopádně jsme ve volbách úspěšně kandidovali, po volbách sestavili koalici se Zelenými a Topkou a nyní tedy fungujeme na radnici. Povedlo se odstavit od moci zejména místní ODS a zdá se, že se blýská na lepší časy.

Od založení buňky jsem byl předsedou, nicméně před Vánoci jsem svůj post neobhájil, takže si nyní dávám chvíli oddechu, abych mohl dokončit školu a více se věnovat práci.

Osobní život

Z Paříže můj zlatník, z Itálie můj šatník,
jedu jak, skrr, odřenej blatník.

Docela jsem se rozcestoval. Začalo to minulý rok Triglavem s Expedition Clubem, letos jsem byl na celkem 5 expedicích: 2x na sněžnicích v Rakousku, na přechodu rumunských hor, v Grónsku a na přelomu roku ještě surfovat v Maroku. Postupně nabírám cestovatelské sebevědomí a vydávám se dál a dál, letos bych rád do Kyrgyzstánu a Jižní Ameriky.

Konečně jsem se také dostal na kurz základní přípravy do aktivních záloh, kdy jsem absolvoval zatím polovinu výcviku, 3 týdny, zbytek mě čeká v březnu. Absolutně toho nelituji, byla to super zkušenost a vřele doporučuji. Radost mám také z toho, že jsem se odhodlal pravidelně dávat 10 % svého příjmu na charitu.

Další menší věci:

 • 3 nové tetování — na ruce, noze a zádech
 • nechal jsem si narůst plnovous dle svých možností
 • účastnil jsem se bratrovy rozlučky se svobodou v Ostravě a měl projev na jeho svatbě
 • vyšel o nás článek v příloze Hospodářských novin
 • pokračoval jsem v obcházení republiky po hranicích
 • koupil si auto a za měsíc ho naboural
 • byl na koncertu Rogera Waterse
 • v létě opět uspořádal velkou oslavu narozenin
 • začal kouřit doutníčky
 • byl na kafi s Ladislavem Ziburou
 • koupil si reproduktory od Joey Rotha, po kterých jsem pokukoval 8 let
 • koupil si stůl a věšák od Michala Jakubce
 • dal 31 000 Kč na charitu
 • byl na podnikatelských kurzech Tondy Kokeše
 • přibral 5 kg

Přečtené knihy

O knihách si nevedu žádné průběžné záznamy, sesbíral jsem pouze nákupy z Kindlu, půjčené knihy z knihovny a kouknul se po bytě, co jsem si koupil nového. Není to tedy zřejmě vyčerpávající přehled. Od září jsem četl hlavně pre-readingy do školy, ale i tak jsem toho přečetl málo.

Beletrie: Poslední samuraj, Divočina, Zen a umění údržby motocyklu, Raději zešílet v divočině, Útěk do divočiny

Literatura faktu: Svět, který skončil včera, 12 Rules for Life, Sapiens, Homo Deus, Faktomluva, Radost z ticha, Prožitek hor a zkušenost smyslu, Umění ticha, Vita Activa, Představy společenství, Dějepisectví ve 20. století, Příběh rodu Homo

Businessové: Let my people go surfing, It doesn’t have to be crazy at work, Measure what matters

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store