Dag 2 — Schrijven in Nederlands

Vandaag was een drukke dag. Deze morgen Ik ging naar de kantoor zoals gewoonlijk. Ik vertrok mijn kantoor vanaf 1.30 p.m.

Na te vertrekken ik kwam naar mijn huis tot eet mijn middag maaltijd.

Vandaag was een speciaal dag. Ik had tot neem mijn kat naar de dierenarts. Paar weken geleden Ik kocht een nieuw draagtas voor mijn katten van het Zooplus. Zo, Ik was erg blij tot gebruik het voor de eerst keer vandaag. Het is een erg mooi bag. Het is erg comfortabel om te dragen. Snuggle houdt het ook.

Hier is een photo op Snuggle binnen de draagtas.

Hij (Snuggle) werd ook comfortabel binnen the draagtas. Hij niet te meowen gedurende de hele reis. Dit maakte mij een gelukkig vrouw.

Na te terugkomst naar de huis, Snuggle werd erg moe en rustig. Ik denk dat is omdat hij werd bang over de dierenarts. Ik werd voelde erg moe ook. Zonder het te weten, Ik viel in slaap bijna een uur.

Mijn man kookt smakelijke oven frites in de tussentijd en maakte me wakker. Het leven is goed.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.