Arbitrust

Budoucnost rozhodování civilních sporů?

Už několik let se zabýváme technologiemi, které umožní rychlejší a objektivnější hledání spravedlnosti. Státní soudy prokazatelně nezvládají řešit spory rychle a diskutabilní může být i kvalita rozhodování. Ačkoliv máme k dispozici rozhodčí řízení, pořád zůstává soukromé řešení sporů opomíjeno.

Inspirováni jinými projekty jako je například Kleros, rozhodli jsem se se skupinou advokátů a právníků zkombinovat prvky rozhodčího řízení s technologií, která dokáže v daném případě zabezpečit objektivně nestranný výběr rozhodců a pro celé řízení zajistit půdu pro skutečně nezávislé rozhodování. Celý proces výběru rozhodců je veřejně auditovatelný na blockchainu a prakticky ho není možné ovlivnit. Jedním z hlavních prvků, které do rozhodováni zakomponujeme, je Schelling point, který zajistí vyloučení překvapivých rozhodnutí nezávislým hlasováním. Na toto téma jsem měl i přednášku v Paralelní Polis, kde jsem objasnil, jak technologie může pomoct reformovat soukromé spory.

S procesem budování globální nezávislé sítě advokátů a koncipientů, kteří se budou podílet na rozhodování v rozhodčím řízení, jsme rapidně pokročili. Proto jsme se rozhodli otestovat první spory v tomto invoativním konceptu a do veřejného projektu se nyní můžete zapojit i vy.

Věřím, že advokáti a koncipienti v České republice se nebojí výzev nových technologií, které jim umožní pracovat efektivněji. V první fázi vám pro účast na rozhodování stačí email a kvalifikovaný elektronický podpis.

Jak probíhá rozhodování?

Po registraci na stránce arbitrust.org budete přidáni na veřejný seznam rozhodců. Seznam rozhodců slouží pro společnosti a fyzické osoby jako zdroj, ze kterého se po podání žaloby vylosují zcela náhodně tři rozhodci, kteří posoudí spor nezávisle na sobě. Vybraný rozhodce obdrží email s dokumenty podepsanými v elektronické podobě, které slouží jako podklad pro rozhodování. Na základě jejich délky bude stanoven poplatek za řízení. Po zvážení všech okolností rozhodce žalobě buď vyhoví, nebo jí zamítne. Email s podepsaným rozhodnutím a odůvodněním pošle zpět a po zpracování obdrží odměnu za svou činnost.

Registrujte se jako advokát zde

Plán

Q1 2019

  • Vytvoření procesních pravidel a vzoru rozhodčí doložky
  • Test prvních rozhodčích řízení na území České a Slovenské republiky

Q2 2019

  • Vyhodnocení vydaných rozhodnutí
  • Plná automatizace projektu

Q3 2019

  • Implementace nezávislého a tajného hlasování přes Schelling point
  • Šifrování dokumentů
  • Doručování prostřednictvím IPFS a Blockchain

Q4 2019

  • Globální test aplikace při řešení mezinárodních civilních sporů
  • Spuštění aplikace pro další státy