Paweł Narolski
Paweł Narolski

Paweł Narolski

Kocha kino i sprzęty od Apple'a. Nie cierpi nudy.