கொஞ்சம் coffee கொஞ்சும் காதல்..

சங்கீதா பாக்கியராஜா..

முற்றுப்புள்ளியெனச்சொல்லி
நெற்றியில்
முத்தமிட்டுச்சென்றாய்
காற்புள்ளியாயிருந்திருக்கலாமென
காதலை வைதேன்..

**

குயிலோசையும்
குழலோசையும்
பிடிப்பதேயில்லை
காதல் குரலோசையாய்
காதுக்குள் கிசுகிசுக்கும்
உன் கானக்குரல்
கேட்ட பின்னே..

**

காலங்கள் கடந்தும்
காகிதத்தில் 
உறைந்திருக்கும்
சித்திரமாய் நான்
பாசத்தால்
மெதுவாய்
உதடொற்றி
என்னை
உயிரோவியமாக்கினாய்..

**

ஒரு மழலையின் முத்தம் போல்
மெதுவாய் இதழ் ஒற்றுகிறாய்
எனை மறந்து போய்
உன்னுள்
மறைந்து போகிறேன்..

**

உடைதான் உரசியது
உள்ளம் உடைந்து
உயிர் கசிந்து
தீயாய் மூண்டது காதல்..

**

கடற்கரையோரம்
கரங்கள் பிணைந்திருக்க
தொடுவானில் தொலைந்த 
நிலாப்பார்த்து
மௌனத்தை விதைத்து
மனசால் காதல் செய்தோம்..

**

செவியோரம் நெருங்கி வந்து 
சுவாசமாய் பேசுகிறாய்
சொர்க்கத்தில் நான்..

**

சத்தமின்றி 
மனசுக்குள்
சப்பணமிட்டு
அமர்ந்துவிட்டாய்
சதங்கைகட்டியாடும்
இதயத்தின்
சந்தோஷச்சிதறல்களை 
எதைக்கொண்டு 
மறைப்பதென்று 
மருள்கிறேன்..

**

உள்ளங்கால் வருடிய கணத்தில்
உள்ளத்தை இழந்து தொலைத்தேன்..

**

இறந்து போவது 
இதுதானென்று 
உணர்ந்து கொண்டேன்
உன்னைக் கண்ட கணத்தில்
உயிர் உறைந்து
உடல் தளர்ந்து
சுவாசம் மறந்து
சொர்க்கத்தில் மிதந்து…

**

இனம்புரியாத இம்சை நீ..

**

சந்தித்த கண்கள்
சிந்திக்க மறுக்க 
மனசு
ஸ்தம்பித்த இதயம்
காதலால் நான் காதலானேன்..

**

மறைந்து நின்று
மருண்டு நின்று
மயங்கி நின்று
பார்த்தது போய்
இன்று
கருவிழிக்குள்
எனைத்தொலைக்கும்
தூரத்தில்
உன் கரங்களுக்குள்
கிறங்கி நின்றேன்..

**

சிகைக்குள் கைநுழைத்து 
சிக்கலெடுக்கிறாய்
மனசுக்குள் 
ஆயிரம் 
காதல் முடிச்சுகள்..

**

உன் இதழ்களின் உரசல்களை விட
விரல்களின் உரசல் பிடித்திருக்கிறது..

**

நனைந்த கூந்தலினின்று
விழுந்த நீர்த்துளியாய்
நழுவித்தொலைந்தது
நம் இதயம்..

**

சுடர்விழியில்
சுயம் தொலைத்து 
உன் பந்தத்தில்
சொந்தமாகி
பரவசத்தில்
முக்குழித்து
சுதந்திரமே 
நீயென்றாக 
சுவனத்துள்
அமிழ்ந்து 
போனேன்..

**

சுயம்வம்வரமின்றி, 
சுற்றத்தார் 
பக்கமின்றி
ஏதோ ஒரு கணத்தில்
இருவிழிகள் கலக்க
இணைந்தது
நம் காதல்..

**

கரங்களில் 
காதல் தடவி
செம்மையால்
செம் மை ஊற்றி
காகிதத்தில்
கனவுகளை 
பொறித்து
கடிதமாய் 
கொடுத்தேன்..

**

தோள்வளைவில் 
கழுத்தணைப்பில் 
காதல் கொண்டு கொடுத்த 
முத்தங்களின் 
எச்சங்கள் இன்னும் உண்டு
கருத்தரித்த காதல்தான்
கருவறுந்து போச்சு..

**

நீயும் நானும் 
நெருங்கி இருக்கையில் 
நடுவில்
வரப்பார்த்த காற்று
நாணம் கொண்டு 
நகர்ந்து சென்றது..

**

தூது


நீயிருக்கும் இடம் தேடி
ஏங்கும் என் இதயத்தின்
கனத்த துடிப்புகளை
கடிதமாய் வரைந்து
பெருமூச்சில் முடிந்து
காற்றோடு கலந்து விட்டேன்
கசங்கிய காற்று
காரிருளில் பட்டு
மழையாய் 
உன் முகத்தில் 
முத்தமிட்டுச் செல்லட்டும்..

**

My Tweets..

Like what you read? Give Sangeetha Packiyaraj a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.