Siz nasıl sıkılıyorsunuz?

Ben tam olarak şöyle sıkılıyorum; çevrede çokça Vincent van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso, Salvador Dali paylaşılıyor. Belirli bir kesimin bu ressamlardan fena halde sıkıldığını ve hatta hissizleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü artık görecek bir şey kalmıyor sanırım. Yani artık Sabahattin Ali’ nin Kürk Mantolu Mandonna’ sından konuşmaya gerek var mı? Anlam ifade eden şeyler artık köreliyor ve ben sıkılıyorum.

Hakkında pek fazla konuşulmamış, artık laçka olmamış insanları daha bir kulak kabartıp dinler oluyoruz. Nedeni de basit, derinlemesine bilmiyoruz. Do Hu Suh gibi insanlar ( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Do-ho_Suh ) bu çevrede doğru yerini alıncaya kadar daha kaç kere Guernica sorgulayacaksınız acaba?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.