EXEKIAS’TAN DIONYSOS KYLIX

Dionysos Kylix, Exekias’ın en başarılı eserlerinden ve aynı zamanda Yunan vazo resimlerinin en önemli örneklerindendir.Bunun sebebi ise Exekias’ın Attika siyah figürünü ustalıkla uygulamasıdır. Eser, M.Ö 540–530'a tarinlenir ve Münih’teki Staatliche Antikensammlungen Müzesinde sergilenmektedir.

Kylix’in yan yüzü. Stilize edilmiş bir yüz betimi vardır.

Kylix ise yüksek ayak üzerinde,geniş ve alçak gövdeye sahip 2 adet yatay kulbu bulunan bir içki kabı anlamına gelmektedir. Oldukça yayvandır ve derin değildir.

Kylix’in Dibi

Exekias bu eserinde mitolojik bir hikayeyi betimlemiştir.Hikayede korsanlardan kaçan Dionysos, saklanabilmek için teknenin içinden asma büyümesini sağlar ve korsanları da yunusa dönüştürür.

Kabın dibini incelediğimizde ise şarap tanrısı Dionysos tarafından kaçırılmış bir tekne görülür. Teknenin etrafında ise hareket halinde betimlenmiş yunuslar yer almaktadır.Bu şekilde alan üzerinde denizin ve gökyüzünün ayrımını yapabiliriz. Direğin yanında büyüyen bir asma vardır ve teknenin üzerine doğru duran üzüm salkımlarıyla doludur. Dionysos ise arkasına rahatça yaslanmıştır.