KARA DELİĞİN ARKASINDAKİ BEYAZ GERÇEK

Mavi bir gezegen var, 7 kıtaya ayrılmış. Bu 7 kıtanın her birinde büyüklü küçüklü yüzlerce ülke var. Bu ülkelerden birini seçelim, 7 bölgeye ayrılmış. 7 bölgenin her birinde çok sayıda şehir var ve bu şehirlerin her birinde de çok sayıda ilçe. Yüzlerce sokağa ayrılmış bu ilçelerden birindesiniz. Sokaklarda bulunan apartmanlardan birinin bilmem kaçıncı katında bir daire sizin eviniz. O dairenin bir odasında bulunuyorsunuz. Şimdi geriye bakınca mavi gezegende çok küçük olduğunuzu düşünüyorsunuz değil mi? Bir de galaksisinin en küçüklerinden biri olan mavi gezegenle birlikte yüzlerce gezegen ve binlerce yıldızın olduğu minik bir galaksi sizin galaksiniz. Bu galaksinin yüzlerce katı büyüklüğünde sayamayacağımız kadar galaksi var uzayda… Sizce de uzay çok geniş bir kavram değil mi? Uzayda yaşam olup olmadığı sorusu, kara delikler, solucan delikleri, ak delikler… Bu konuda sizi bilgilendirmeyi unuttum. Başa saralım en iyisi.

Felsefe bilgilerimizi yoklayalım. “Evrende her madde kendi içinde zıttını barındırır” görüşünü duymuşsunuzdur. Ya da farklı derslerde “Hiçbir şey yoktan var olamaz ve vardan da yok olamaz. Sadece var olan enerji farklı bir enerjiye dönüşür.” veya “enerji korunumu” gibi şeyleri duymuşsunuzdur. İşte burada devreye evrende kaybolduğunu düşündüğümüz maddeler veya varlığı kanıtlanamayan olgular giriyor.

Kara delik; kütlesi ve çekim kuvveti çok büyük olan bir yıldızın yakıtının bitmesi sonucu, bulunduğu uzay alanını büzüştürüp çökertmesiyle oluştuğu sanılan, çekim sahasına giren her şeyi yutan Uzay Bölgesidir. Çevresinde bulunan gezegen, yıldız ve meteorlardaki değişimler gözlenerek tespit edilebilirler. Ancak, ışığı dahi yutma eğiliminde olduğu için kara deliklerin fotoğrafları çekilemez. Bildiğimiz kara delikler sadece simülasyondur. Kara deliğe kapılan bir maddenin dışarı çıkması imkânsızdır. İçerisinde moleküllerine ayrılır. Peki, kara deliğe kapılan madde öylece yok mu olur?

Enerjinin korunduğundan ve evrende her maddenin kendi içinde zıttını bulundurduğundan bahsetmiştik. O halde kara delik varsa zıttı da vardır; beyaz delikler. Beyaz delikler kara deliklerin aksine kesinlikle giriş olmayan fakat çıkış yapılan evrene enerji saçan deliklerdir. İki ters huninin birbirine bağlanmasını düşünürsek bir taraf kara deliktir ve diğer taraf ak deliktir. Kara delikten girip parçalanan madde beyaz delikten aynı veya farklı bir evrene enerji olarak saçılabilir. Yani madde yok olmaz sadece faz değiştirir.

Kara delikleri ve beyaz delikleri birbirine bağlayan Einstein-Rosen köprüsü ise solucan deliği olarak adlandırılır. İki huniyi birbirine bağlamaktan bahsetmiştik. Eğer iki huniyi ters bir şekilde bağlarsak iki huninin arasında bir tünel oluşur. Buna da solucan deliği deriz. İsmi elma kurdundan gelir. Elma kurdu elmanın diğer tarafına dolaşmak yerine içeriden bir tünel açarak kısa yoldan gider. Yani solucan deliği İki farklı evren arasında geçişi kolaylaştıran yoldur diyebiliriz. İlk kez 1935 yılında Albert Einstein ve Nathan Rosen tarafından ortaya atılan bir teoridir. Ak delik ve kara deliği birbirine bağlayan köprü olması dışında farklı bir teoriyle de varlığından bahsedilmektedir. Bir A4 kâğıdını uzay zemin olarak düşünürseniz A4 kâğıdının çapraz zıt köşeleri birbirine çok uzaktır. Fakat siz bu A4 kâğıdını katladığınızda yani uzay zemini büktüğünüzde bu iki nokta birbirine çok yaklaşır. Oraya bir delik açarsanız çift taraflı geçişi kolaylaştırmış yani solucan deliği oluşturmuş olursunuz.

Solucan deliğinin varlığı kanıtlanamasa da yokluğu da modern fizik tarafından kanıtlanamamıştır ve hakkındaki araştırmalar devam etmektedir. İleride solucan deliği aracılığı ile uzay yolculukları yapılabileceği veya kısa sürede farklı evrenlere geçişin sağlanabileceği düşünülmektedir. Evrenler arası seyahatin keyfine varabilmemiz dileğiyle!

Eğer yazıyı beğendiyseniz lütfen başkalarının da görmesi ve okuması için beğenin, yorum yapın veya paylaşın. Teşekkür ederim :)
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.