Gibran Wijaya

Anak muda yang suka menulis puisi, esai, dan refleksi diri. Tertarik bekerjasama? Sila hubungi via 📧 : Pemudabaja.anakmuda@gmai.com atau twitter: @Pemudabaja