penathal suresh
penathal suresh

penathal suresh

வாயால் வடைசுட்டு வாழ்க்கை நடத்தும் வாத்தியார். பொதுவாக பேசிக்கொண்டே இருக்கும் தமிழன்.