Případovou studii věnuji DigiHubu, Inovačnímu oddělení v ČEZ ICT Services, pod jehož křídly celý projekt vznikl. Zajímají vás podobné projekty? Mrkněte na otevřené pozice.

O projektu Smart City

Vizí projektu Smart City je vytvořit aplikaci, která bude monitorovat různorodé události v obci. Člověk si to může představit jako monitorování městského mobiliáře, sledování spotřeby energií, vyhodnocování úspor nebo monitorování stavu silnic v obci a další a další.

Samotný cíl projektu je postavený do roviny, ve které hledáme nové obchodní příležitost na trhu a chceme inovovat.

Jak?

Aplikace Smart City měla pomáhat obcím s energetickým managementem. Sledováním spotřeby komodit v budovách obcí pomocí IoT čidel, informovat vedení…


Před nedávnem jsem se rozhodl změnit práci. Podle očekávání jsem zjistil, že ne všechny agilní týmy a designéři v nich fungují stejně. Když se oprostím od větších či menších problémů, ke kterým jsem se dostal, tak myslím, že je fajn mít kolem sebe agilní tým.

Proč mám rád práci v agilních týmech?

  1. Lehká uchopitelnost. Zpravidla se ví, kdo má jakou roli, na čem kdo pracuje a na čem se pracovat bude.
  2. Jednoduchý onboarding. Protože jsem už v minulosti byl v takovém týmu, seznámení s novým týmem šlo poměrně rychle a jednoduše.
  3. Vhled do budoucna. Tím, že je práce rozdělená na menší úseky (sprinty), mi do jisté míry…


Ve své praxi se často setkávám s myšlenkou, že se při návrhu nemá designér ničím omezovat, aby dosáhl perfektního produktu a co nejlepšího zážitku pro uživatele. Je to ale skutečně tak?

Myšlenka mi přišla správná a snažil jsem se uplatňovat, jak jen to šlo. Jenomže ve chvíli, kdy jsem odstoupil od whiteboardu, Axure nebo Sketche, přišel střet s drsnou realitou.

Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše

Realita je taková, že design začíná přinášet hodnotu až po tom, co se implementuje. Do té doby je to jen lépe nebo hůře zpracované zadání. …


Dnes je tomu na den přesně, co jsem dva roky v GoodData jako UX designer. Během té doby jsem se naučil spoustu věcí nejen o designu, ale i sám o sobě. Chtěl bych popsat čtyři soft skills, které jsem si osvojil a to hlavně díky práci v týmu.

Týmy, ve kterých pracuji, zahrnují různé role od designérů, developerů, architektů až po product ownery. Pro každého je důležité něco jiného a z titulu své role má jiný pohled na problémy, které řešíme.

To se třeba ukázalo, když jsme ukončili dříve grooming, jen abych mohl upravit design. Nezajistil jsem si totiž dostatečný…

Pepa Vondrák

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store