NO PIQUIS!

Només el teu dentista de confiança et pot oferir la informació, qualitat i garantia que et mereixes.
AMB LA TEVA SALUT NO HI JUGUIS I OBRE BÉ ELS ULLS ABANS D’OBRIR LA BOCA.

T’has preguntat alguna vegada què hi ha darrere de les ofertes que ofereixen algunes clíniques dentals?
Des de diagnòstics i neteges gratis, fins a tractaments emblanquidors 2x1. Sona bé, oi?
Però el que no saps és què hi amaguen amb tot això.
Pensa que el que està en joc és la teva salut dental.
Nosaltres et volem ajudar i per això et proposem algunes preguntes que hauries de fer-te abans de contractar un tractament d’aquestes característiques.

Per què hi ha cada cop més clíniques que regalen tota mena de tractaments dentals?
La major part d’aquestes clíniques pertanyen a grans grups empresarials que persegueixen un únic objectiu: incrementar, a curt o mitjà termini, la seva cartera de clients.
De fet, moltes han estat creades per persones alienes a la professió sanitària, que es beneficien de la gran oferta de dentistes que hi ha actualment i que no es preocupen per la seva formació i experiència en el camp de l’odontologia.
Per tal de guanyar diners de forma ràpida, ofereixen ofertes i tractaments gratuïts o 2x1 (neteges dentals, diagnòstics…), els quals, d’entrada, semblen força atractius però que poden suposar un risc per a la salut.
Per què són tan barats aquests tractaments en comparació amb d’altres clíniques?
L’atenció mèdica és una atenció individualitzada on el cost del professional representa un percentatge molt elevat del cost final. Reduir els costos passa per reduir la remuneració final al dentista que us ha d’atendre. En aquestes condicions, és difícil que trobeu sempre el mateix professional atenent-vos al llarg de la vostra vida.
D’altra banda, produir en massa tractaments protètics redueix les despeses per unitat. Malauradament, moltes vegades, s’indueixen tractaments no necessaris d’alt cost (corones-fundes i implants), per part de tècnics comercials no sanitaris, sense un codi ètic propi, que tenen per objectiu únic la venda de productes amb alt marge comercial. Existeixen tractaments conservadors de les dents que no s’ofereixen com a opció de tractament per tenir un benefici baix, i es venen paquets de tractaments finançats en bloc sense donar opció al pacient a escollir només aquells tractaments que vulgui realitzar.

NO ET DEIXIS ENREDAR

Com puc saber si els materials que utilitzen en el meu tractament són de bona qualitat?
No tots els materials presenten la mateixa qualitat ni les mateixes prestacions, i bona prova d’això es veu reflectit en el preu del tractament.
Primer de tot, informa’t bé, abans de contractar qualsevol servei, sobretot si el preu és massa econòmic, pregunta-li al teu dentista els materials i tècniques que el teu tractament necessita.
Un bon professional utilitzarà la millor tecnologia i el tractament adequat i no tindrà dubtes a l’hora de respondre’t totes les preguntes.
És normal que apareguin costos imprevistos durant un tractament per posar implants dentals?
Si s’ha fet un diagnòstic correcte, no té per què donar-se el cas. Aquestes clíniques utilitzen “preus amb ganxo” per captar com més clients millor. Un cop hem “picat”, ens diuen coses com “el que s’incloïa en el preu era una part del total del tractament” (generalment no s’inclou la corona o funda que va sobre l’implant, l’anestèsia…), o bé que el resultat no sigui l’esperat i s’hagi de repetir. En definitiva, poden sorgir noves despeses que “inflin” el pressupost inicial i que fan que el preu ofert en un principi no tingui res a veure amb la realitat que el pacient acaba pagant.
Per evitar sorpreses, aclareix amb el teu dentista qualsevol dubte que tinguis amb el pressupost.

NINGÚ NO FA RES PER RES

I si el diagnòstic és tan important, per què hi ha tantes clíniques que el regalen?
El diagnòstic és un acte de molta responsabilitat, ja que fa palès el problema que pateix el pacient.
Si el diagnòstic és erroni, la situació no solament no s’arreglarà, sinó que acabarà complicant-se. El diagnòstic és un treball fonamental que demana temps, mitjans i, sobretot, la valoració per part d’un bon dentista, que informarà al pacient sobre el tractament correcte que ha de seguir i elaborarà un pressupost fidel, sense sorpreses finals.
Un empastament pot tenir garantia per a tota la vida?
Cap tractament dental (empastaments, implants, pròtesis dentals…) té una garantia per a tota la vida ni per un termini superior al que sigui raonable. Consulta-ho amb el teu dentista. Si una clínica t’ofereix algun tractament en aquest sentit, pensa si, quan hi tornis, hi trobaràs el mateix professional que et va fer el tractament o la clínica oberta.
Recorda que, a més de qualitat dels materials, l’èxit de qualsevol tractament depèn en bona mesura del professional que ho fa.
Serveixen els mateixos tractaments emblanquidors per a tothom?
Depenent del cas de cada pacient, caldrà emprar unes tècniques o altres per aconseguir uns resultats satisfactoris.
Malauradament, cada vegada és més habitual trobar-nos amb ofertes del tipus: “emblanquiments dentals 2x1”.
Aquestes ofertes provenen de clíniques que venen una tècnica concreta, sense tenir en compte les necessitats que pugui tenir el pacient. Perquè el tractament tingui èxit, i oferir més possibilitats al pacient, cal valorar cada cas concret, sense oblidar que és molt important la formació i l’experiència del professional.
Pot comportar riscos els ‘tractaments emblanquidors exprés’ que es realitzen en els centres d’estètica?
Cada vegada és més habitual que alguns establiments d’estètica realitzin serveis d’emblanquiment dental ràpids i barats. Són tractaments que, en general, duren pocs minuts i es realitzen en dues o tres sessions.
La major part d’aquests centres no compten amb la supervisió d’un dentista i plantegen el tractament basant-se únicament en l’estètica, banalitzant l’atenció dental. Vés amb compte amb aquest tipus d’ofertes perquè poden ocasionar-te lesions irreversibles a les dents i les genives.
En què es diferencien aquests tractaments emblanquidors exprés dels que es fan sota la supervisió d’un professional en odontologia?
Els tractaments que ofereixen aquests centres estètics només estan contraindicats en menors, embarassades i persones amb tractament mèdic amb tetraciclina –que provoca taques a les dents–, quan hi ha altres factors importants que un professional en odontologia ha de tenir en compte a l’hora de realitzar un tractament emblanquidor: si el pacient té càries, lesions per desgast o abrasió, hipersensibilitat…, ja que no es pot sotmetre tothom a un tractament d’aquest tipus.
D’altra banda, els productes que solen fer servir aquests centres estètics contenen o alliberen peròxid d’hidrogen, fet que pot provocar irritació i dolor en pacients que no mantinguin una bona salut oral. Per això, cal l’exploració prèvia per part d’un dentista, qui avaluarà la necessitat, si escau, d’un tractament rehabilitador abans de l’emblanquiment per a un bon ús de la tècnica.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.