สครับขมิ้นไพลสด เนื้อละเอียด ขัดผิวได้ไม่แสบ ไม่แพ้ ไม่คัน ดูก็รู้ว่าดี

วันนี้ ได้มีโอกาสขัดผิวแหละ แม้ว่าผมจะเป็นผู้ชาย และก็มีความคิดว่า ผู้ชายไม่ต้องขาว แต่เมื่อผิวมันดำขึ้นเรื่อ ย ๆ และดูแล้วหมอง ๆ ชอบกล จึงอยากมองหาวิธีให้ดูดีขึ้น จนได้เจอตัวนี้แหละ

สครับขมิ้นไพลสด ชื่อยาว ๆ นี้บ่งบอกชัดเจนว่า เป็นขมิ้นไพลสด ๆ ที่เอามาขัดผิว แต่ไม่ใช่ว่าจะหามาขัดกันง่าย ๆ และตัวขมิ้นไพลเอง ถ้ามาจากธรรมชาติจริง ๆ ก็มีฤทธิ์ที่รุ่นแรง ทำให้ไม่เหมาะนำมาขัดผิวโดยตรง เท่าที่ลองใช้ ผมคิดว่าสครับกระปุกนี้ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพราะกลิ่น สี และสัมผัสโอเคมากครับ ไม่หยาบ ไม่แสบผิวเลย

สามารถขัดผิว ด้วยสครับขมิ้นไพลสดทุกวัน เนื้อสครับละเอียดมาก ขัดแล้วไม่แสบ แดง จริง ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำนมครับ กลิ่นหอมก็ไม่ฉุน ไม่แรง กำลังละมุนจมูก ทำให้ได้สัมผัสครบ ทั้ง กาย และจมูก อโรมาได้เองที่บ้านเลย สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อคลิกลิงค์นี้ได้เลย ร้านนี้ตอบไวมากครับ

Image for post
Image for post
สครับขมิ้นไพลสด

เอาจริง ๆ ผู้ชาย ก็ไม่ได้อยากขาวอะไรนะครับ แต่ว่าผิวดำดูหยาบ ๆ ทำให้ผมอยากจะสุขภาพผิวดีขึ้นบ้าง ตอนนี้ก็ใช้สัปดาห์ละครั้งเท่านั้น ส่วนคุณแฟนนี่อยากขาวมากครับ ใช้จะ 2 กระปุกแล้วบอกเลยว่า ตอนนี้ผิวดีขึ้นมาก

โดยความเชื่อแล้ว ผมว่าสครัปพวกนี้ไม่ได้ทำให้เราขาว โอโม่นะ แต่จะทำให้ผิวดูเนียนนุ่ม แล้วก็สว่างขึ้น เนื่องจากขัดเซลล์ที่ตาย ที่ยังเกาะติดกับตัวเราออกไป ทำให้ผิวใหม่ที่อยู่ชั้นล่าง ที่ยังไม่โดนทำลายได้ออกมาแสดงตัวบ้าง สครับตัวขมิ้นไพลสด ตัวนี้ช่วยได้อย่างดีครับ

Image for post
Image for post

ราคา 290 บาท ได้ 370 mg ถือว่าคุ้มครับ ขัดได้หลายครั้ง สีเหลืองขมิ้นไม่ติดอ่าง ไม่ติดห้องน้ำ ไม่ตกค้างที่ผิว ล้างออกง่าย

Image for post
Image for post
ราคา สครับขมิ้นไพลสด ต่อกล่อง

สนใจ สครับขมิ้นไพลสด ก็เข้าเว็บนี้เลยครับ มีส่วนลด 100 บาทด้วย แต่ต้องซื้อผ่านแอพ และเป็นการซื้อครั้งแรกนะครับ ถ้าใครอยากได้ส่วนลดแต่ เคยใช้ไปแล้ว แนะนำให้เปิดเบอร์แล้วสมัครใหม่ครับ คุ้มๆ ส่งฟรีด้วยครับ สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อคลิกลิงค์นี้ได้เลย

ถ้าสนใจขาย สครับขมิ้นไพลสด ก็ลองดูวิดีโอนี้ แล้วแอดลิงค์ได้เลย มีการสอนการขาย ไม่แน่ จะสร้างเงินหลักแสนหลักล้าน ได้จากการเริ่มต้นเล็ก ๆ ครับ ( สนใจสอบถามหรือสั่งซื้อคลิกลิงค์นี้ได้เลย )

สครับขัดผิวขาว ต้อง สครับขมิ้นไพลสด ของ cosmic เจ้านี้ ผมใช้แล้ว บอกเลยว่าชอบ

พีรเศรษฐ์ ™

Written by

รีวิวทุกเรื่อง สมาชิก pantip นักรีวิวสินค้า รับรีวิวทุกชนิด ตรงไปตรงมา ต้องการจ้างติดต่อได้

พีรเศรษฐ์ ™

Written by

รีวิวทุกเรื่อง สมาชิก pantip นักรีวิวสินค้า รับรีวิวทุกชนิด ตรงไปตรงมา ต้องการจ้างติดต่อได้

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store