Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
49253

Ja, det är tankeväckande att Europa inte lyckats skapa megaföretag typ amerikanska Microsoft, Google, Facebook m fl….och att de lovande svenska/europeiska företagen förr eller senare “sugs upp” av amerikanarna för att vidareutvecklas ….utöver de specifika åtgärder som Daniel förespråkar, är det europeiska “endemiska krånglet” en annan faktor som sannolikt spelar in…..ett ex. torde bl a vara förslaget som Daniel nämner om beskattning av personaloptioner…..gör saker betydligt enklare för företag/entreprenörer!….det är de som till syvende o. sist pröjsar för vår välfärd….många entreprenörer har nog mycket att lära ut i form av kreativt tänkande & handlande till våra beslutsfattare!!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Per Sjöberg’s story.