До моменту поки тарифи впливають на кількість виборців — перевезення не будуть економічно…
Sergii Popelianskyi
1

При чому тут виборці взагалі? Тарифи як раз ні на що не повинні впливати, так як в даному разі можна досягти прибутковості проекту зберігаючи низькі тарифи. У випадку з Баришівкою, наприклад, це практично неможливо, Яготинський напрямок електричок не може бути прибутковим as is.

Прибуток для бюджету міста — це, здається, непогано.

Навіть якщо його реалізація законодавчо неможлива, бо він виходить за межі Києва, оператор може бути комунальним СП укладеним Києвом та Областю з долями співвласництва аналогічним внескам. Таким чином через таке СП Київ матиме змогу отримувати кошти в області, навіть якщо вся сума на проект буде надана через міський бюджет, а через обласний тільки 1000 гривень.

Один фіг, не бачу смислу замішувати сюди ні політику, ні законодавчу базу, так як я все розглядав виключно з точки зору технічної можливості виконання.

Like what you read? Give PRKL a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.