Lekser
Bård Standal
65

Hvor har du det fra at Hattie sier at klassestørrelse IKKE har effekt? Noe forteller meg at heller ikke du har lest Hattie i sin helhet. Et ikke ukjent fenomen blant høyresidens skolepolitikere. Dessverre