Bedava Çalışmaya Karar Verdim!
Mustafa Gerdan
624

Biz tasarımcıların belli başlı sebeplerden bedava çalışmaya meyilli olmamızdan dolayı, tasarımcılar düşük maaşlara it gibi çalıştırılıyor afedersiniz(en azından Türkiye’de). Siz bedava çalışıyorsunuz sonuçta neden bir tasarımcıyı işe alıp maaşını, sigortasını ödesin ki firma? Değil mi? Belki de size hiç iş teklifinde bulunmayıp bir sonraki beleş çalışacak insana geçeceklerdir, bir de böyle düşünün. Kişisel olarak size bi zararı yokmuş gibi görünse de, maalesef tasarımın gittikçe değersizleşmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu. Ya da değersiz kalması mı deseydim? Ben bu tutumu oldukça yanlış buluyorum. Hayat sizin, karar sizin kararınız. Sadece bu yönden de düşünmenizi istedim. Başarılar dilerim..

Like what you read? Give persimpistir a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.