Vožnja po talasima društvenih mreža

U vremenu gde su ljudi postali medijska infrastruktura, najbitnije komponente komunikacije jesu kontekst, vrednost i kreativnost. Svaka društvena mreža ima svoju fazon i “sleng”, ali za svaku mrežu je značajno da community odredjuje da li će vaša poruka imati domet ili ne.

Sve više možemo da vidimo brendove koji pokušavaju da se voze na talasima Tviterovih i Instagramovih heštegova. Pokušavaju da se uglave u konverzacije na Fejsu, ili ulaze u konverzacije sa influenserima.

Te taktike su odlične i funkcionišu sve dok pružaju vrednost ljudima koji će te konverzacije pročitati. Problem je u tome što firme u Srbiji i dalje potcenjuju potrošače, i ne shvataju da su oni razvili neverovatan detektor za reklame. Potrošači, pogotovo mladja generacija, može da nanjuši vašu skrivenu nameru na kilometar. Ja se ne šalim. Postali smo specijalci za otkrivanje prikrivenog reklamnog sadržaja, i unapred shvatamo šta pokušavate da uradite.

Ako se odlučite da se vozite na talasima trendujućih konverzacija, morate dobro da se spremite na to. Moj vam je predlog da budete veoma dobro upućeni u ono što pričate i da birate konverzacije u kojima možete da date dovoljno vrednosti, a da ne ispadnete “spamer”. Birajte pametno vaše “bitke” i ne potcenjujte nikada community u koji hoćete da se uključite!

Ako vam se je svideo ovaj kratki članak, molim vas da kliknete dugme RECOMMEND. Hvala!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.