Svaki početak je težak, pa tako i onaj na društvenim mrežama, posebno za nove i male biznise. Međutim, strateški koraci u pravom smeru će vam skratiti to vreme „počinjanja“ i u velikoj meri ubrzati i olakšati vaš razvoj. Jedan od takvih koraka može biti saradnja sa Infuenserima. Influenseri su dobro…

Često zanemarujemo ogroman uticaj koji sami zaposleni mogu imati na imidž brenda.

Od neizmerne je važnosti ono što sami zaposleni misle o kompaniji u kojoj rade. Velike su razlike u produktivnosti i zainteresovanosti zaposlenih koji su inspirisani radom u kompaniji i čiji način života je u skladu sa načinom rada…

Instagram će u 2017 biti ključna platforma za sve brendove koji razumeju dinamiku digitalnog marketinga. Oni koji i dalje budu tretirali društvene mreže kao distribucione kanale ovde će konačno naleteti na zid. Moraćemo konačno da savladamo sleng Instagrama i naći naš autentičan glas na njemu.

Organski rič na Instagramu je…

Da li znate šta vaša publika hoće da čuje od vas? Ako planirate da se ozbiljno bavite marketingom na društvenim mrežama - morate da znate odgovor na ovo pitanje.

Ako ne znate odgovor, uradite sledeće: Pregledajte vaše emailove i zapište pitanja koja su vam najčešće postavljana. Detaljno pregledajte sve komentare…

Instagram kod nas ne shvataju dovoljno ozbiljno. Povremeno vidimo mali logo na brošuri ili na dnu izloga neke turističke agencije. Instagram brendovi posmatraju kao mlađu sestru Facebooka i recikliraju sadržaj koji je na Fejsu već prikazan.

Instagram će biti ključna platforma za oglašavanje u 2017. i moj savet vam je…

Najlošiji

Prvi dan prvi čas u mojoj srednjoj školi me je naučio jednu od najbitnijih lekcija u marketingu. Razredni starešina Nadežda Živkov zvana Bugarka je imala čas upoznavanja sa svojim novim odeljenjem.

Bugarka: “Ove godine imamo odlično odeljenje. Imamo 16 vukovaca, 10 odličnih učenika, četiri vrlo dobra i samo jedan dobar……

Kada gledamo kroz istoriju, vremenom smo eksponencijalno smanjivali distancu između ljudi. Prva interkontinentalna železnica, telegraf, radio i televizija su bili ogromni skokovi ka tome da uzmemo ono što se nalazi negde “tamo” i dovedemo ga “ovde”. Evidentno je da pojavom interneta, razdaljina između ljudi kreće još dodatno da se smanjuje…

U vremenu gde su ljudi postali medijska infrastruktura, najbitnije komponente komunikacije jesu kontekst, vrednost i kreativnost. Svaka društvena mreža ima svoju fazon i “sleng”, ali za svaku mrežu je značajno da community odredjuje da li će vaša poruka imati domet ili ne.

Sve više možemo da vidimo brendove koji pokušavaju…

Kad god se pokrene priča o društvenim mrežama, svi pitaju kako na brzaka da prodaju usluge, da li mogu odmah da prave konverzije, da li mogu da naprave viralni post i da rasprodaju sve zalihe … NE.

U ovoj gužvi neverovatnog broja informacija koje svakodnevno dobijamo, gde se za 48h…

Petar Vasic

Trenutno živim na relaciji Berlin-Ljubljana-Beograd CEO VasićMedia #Metrics #Marketing #SocialMedia #Startups

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store