Peter Markuška
Peter Markuška

Peter Markuška

WEB developer so záujmom o #SEO, #UX a online marketing, ale tiež manžel, otec a veľký fanda #F1, #NFL a #NHL