Večerná škola matematiky — čomu deti nerozumejú

Dnes rozpoviem príhodu jedného chlapca, ktorý chodí na Večernú školu matematiky. Jeho meno nebudem uvádzať, jeho rodičia dostanú spätnú väzbu. Totiž, učiť sa násobilku naspamäť nedáva žiaden zmysel.

Pri hre spoznáš človeka najlepšie

Na hodine, ktorú sme mali nedávno, sa decká hrali. Hru som nazval Vojna kociek. V princípe šlo o to hodiť dvomi kockami. Napríklad padli čísla 4 a 1. Úlohou dieťaťa bolo zaznačiť padnutý výsledok na štvorčekovaný papier ako obĺžnik daných rozmerov a dovnútra poznačiť výpočet s výsledkom 4×1=4.

Jeden chlapec mal síce výpočet dobrý, ale zákres bol zakaždým nesprávny.

Ilustračný obrázok som urobil ja, ale takto alebo podobne vyzeral každý obrázok.

Nechal som ostatných v skupine, v ktorej pracoval, aby mu vysvetlili, čo má robiť. Ja z toho súdim, že chlapec síce vie násobilkové výpočty spamäti, lenže netuší, čo to znamená v praxi.

Problém je nesprávny spôsob vyučovania

Nie je to tým, že by deti boli hlúpe. To vôbec nie, skôr naopak. Snažia sa, zapájajú sa, komunikujú, baví ich to. Ja tvrdím, že zaužívané metódy vyučovania sú nesprávne, nevhodné a zlé. Lebo učia deti veci naspamäť namiesto toho, aby ich učili objavovať, bádať a zažívať AHA momenty. Iba tak z našich detí môžu vyrásť ľudia, ktorí túto krajinu posunú dopredu.

Pokiaľ ľudia budú vedieť počítať spamäti, ale nebudú si vedieť vyrátať úroky, k čomu im tá násobilka potom bude?

Pamätáš si ešte prvky periodickej tabuľky chemických prvkov? Ja nie a dovolím si tvrdiť, že ani ty nie. Na čo sme sa to potom učili? Len preto, že je to v osnovách? Kto vytváral tie osnovy? Odborníci? Odborníci na čo? Na písanie siahodlhých textov vo Worde, alebo odborníci na vzdelávanie a ľudský mozog? Asi tá prvá skupinka.

Dokedy toto ešte budeme tolerovať, aby náš vlastný školský systém ohlupoval deti? Aby náš školský systém tvorili nekompetentní ľudia. Pýtajme sa riaditeľov a učiteľov nepríjemné otázky:

  • Akým spôsobom sa učia naše deti?
  • Dostávajú iba známky, alebo hodnotnú spätnú väzbu?
  • Je nutná táto domáca úloha pre rozvoj spoločenských zručností človeka?
  • Je dieťa v škole šťastné?

Otázok sa dá vysloviť mnoho, je však nutné trvať aj na ich zodpovedaní.

Hoc aj zavedením Hejného metódy výučby matematiky sa dá zlepšiť schopnosť detí riešiť ťažké problémy.

Maj pekný deň, zas nabudúce.