Opfølgning på mit brev
JJ Lennert-Sandgreen
73

Jeg har gennem årene haft den tanke, ligesom dig, om det føles som en forbandelse at være blevet født i Grønland. Op igennem min barndom og ungdom havde jeg en følelse af, at jeg stolede så meget på mig selv og mine evner, at jeg kunne blive til hvad som helst jeg kunne ønske mig. Jeg følte og havde så mange fremsynede tanker og ideer, at jeg i dag kan se, at såfremt jeg havde haft muligheden for noget opbakning, ville Grønland have klaret sig meget godt, og selv ville jeg nok have været milliardær (ikke for at det i sig selv nødvendigvis er et mål for mig). Derfor støtter jeg dig 100 procent i din kamp for at der skal ske noget nu. Jeg har været igennem alle de tanker du har skrevet ned, men har været alt alt for alene til at kunne turde at sige det for højt. Du skal bare sige til, hvis der bliver brug for andre til nogle fremlæggelser.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Peter Jensen’s story.