Logning = ulovlig masseovervågning: See you in court

Vi lægger sag an mod staten for at få stoppet den ulovlige masseovervågning af uskyldige borgere. Du må meget gerne hjælpe os (og retsstaten).

Siden 2007 har den danske stat tvunget alle tele- og internetudbydere til at logge oplysninger om alle danskeres brug af telefon og internet.

Hvem ringer til hvem, hvornår, hvor længe, hvor er de henne når de gør det. Hvilke sms’er sender vi, hvilke e-mails sender vi (hvornår, hvor henne), hvilke hjemmesider besøger vi, hvor befinder vi os fysisk hele tiden — og så en lang række tekniske ting og sager oven i hatten.

Høsten — vores data — er enorm. Der er tale om tusindvis af milliarder af datapunkter. Om året.

Disse oplysninger skal firmaerne gemme i op til 2 år, hvorefter myndighederne kan komme rendende og stikke snablen i denne guldgrube af ekstremt personfølsomme data om os alle sammen.

Det er — hvis nogen skulle være i tvivl — masseovervågning. Registrering af samtlige danske borgeres adfærd og kommunikation, uanset om man er mistænkt for en forbrydelse eller ej (størstedelen af befolkingen er i sagens natur IKKE mistænkt for noget som helst det meste af tiden).

Det blev — som så meget andet skidt — indført i kølvandet på et terrorangreb (togbomberne i Spanien i 2004) og myndighederne lovede amar & halshug, at det var den slags alvorlige forbrydelser ,det massive indgreb i vores privatliv/personlige frihed skulle bruges til at forhindre. Ikke andet. Det ER jo en del af terrorpakke-lovgivningen, så SELVFØLGELIG er det terror det skal bruges til.

Men der går altid mission creep i sådan noget.

Så på samme måde som miljøorganisationen Greenpeace blev dømt for terrorisme efter terrorpakken (for real) for at hænge et banner op på Axeltorv i København, stod det også hurtigt klart, at det langt fra var terrorisme logningen af alle danskeres kommunikation blev brugt til at forhindre.

Greenpeaces banner der fik dem dømt for terrorisme. For helvede. Billede fra Greenpeace.org

Forventeligt nok havde justitsministeriet ikke lyst til at fortælle noget om, hvad al denne masseovervågning egentlig blev brugt til, men I 2012 — efter 5 års tovtrækkeri — blev de tvunget til at fremlægge en evaluering, der beskrev logningens brug og effektiviteten.

Sebastian Gjerding skrev i Information, under titlen “Politikere vil stoppe nyttelås overvågning”, om den del af overvågning der omhandler sessionslogning (overvågning af hvilke hjemmesider vi besøger):

[…]evalueringen har man siden udskudt adskillige gange, og fra Justitsministeriets side nægtede man i årevis at undersøge, hvorvidt politiet eller PET reelt brugte den loggede internetovervågning som efterforskningsredskab.
Først i 2012, da et politisk flertal tvang ministeriet til at undersøge det til bunds, kom det frem, at sessionslogning vitterligt ikke blev brugt i efterforskningen af alvorlig kriminalitet, og at politiet kun kunne fremlægge en enkelt sag om et indbrud i en netbank, hvor sessionslogning havde været brugt.

Én gang. I en sag om indbrud i en netbank.

Terror min bare røv.

I øvrigt ikke overraskende, hvis man har fulgt med i de seneste 5 års debat om overvågning: USA måtte i kølvandet på Snowden indrømme, at masseovervågning ikke har forhindret ét eneste terrorangreb.

Screenshot fra NBC

Det ER ulovligt

Hvis man tænker lidt over det, forekommer det logisk, at masseovervågning ikke passer sammen med hverken retsstatsprincipper eller menneskerettigheder (eller sund fornuft). Men hvad de fleste måske ikke er klar over er, at EU-domstolen ikke bare én, men hele TO gange, med et par års mellemrum har dømt, at logningen er ulovlig.

Den logning den danske stat ufortrødent forsætter med at udføre.

Første gang var tilbage i 2014, hvorefter Kammeradvokaten(statens egen advokat) skrev:

Screenshot fra Kammeradvokatens hjemmeside (cacheversion)

Så altså, det er ikke fordi det officielle Danmark på mystisk, uskyldig vis slet ikke bemærkede, at den overvågning vi har haft gang i de sidste 11 år, er ulovligt.

De opdagede det. Og var pisse ligeglade - bananrepublik-style.

Den gang, i 2014, valgte den daværende Socialdemokratisk-ledede regering, at udsende en pressemeddelelse om, at NU ville man også droppe sessionslogningen (den vi ved overhovedet ikke virker). Men ikke fordi det er åbenlyst ulovligt. Næ, nej. Fordi det er for dyrt.

Eller noget.

Så kom der regeringsskift, hvorefter blokeringsminister Søren Pind — det liberale fyrtårn — ville have sessionslogningen tilbage (det er uklart om det egentlig nogensinde holdt op, men det er en anden sag).

Den kamp tabte Pind, sort of, da aktivist-typer teamede op med Dansk Industri og andre brancheorganisationer (m.fl.).

Screenshot fra Jyllandsposten

ANDEN gang, var i slutningen af 2016, hvor EU-domstolen helt utvetydigt afgjorde, at HELE logningen — ikke bare den del der omhandler overvågning af hjemmesidebesøg — er klart ulovligt. Krystalklart.

Den konkrete sag ved EU-domstolen omhandlede et svensk teleselskab, som efter dommen omgående indstillede dets (ulovlige) logning.

Desværre valgte danske teleselskaber ikke at følge trop (det burde de have gjort), men dommen gav dog alligevel genlyd i andedammen.

ComputerWorld skrev under overskriften “Top-jurister: Dansk telelogning er klart ulovlig og bør afskaffes omgående:

Det bør få alvorlige konsekvenser, at EU-domstolen lige før jul afgjorde, at EU-lande ikke må tvinge teleselskaberne til over én kam at gemme data om brugernes telefon-brug.
Det mener to top-jurister, der til bladet Ingeniøren peger på, at de danske regler på området i dag er i klokkeklar strid med EU’s love, og at de derfor omgående bør suspenderes.
Professor Søren Sandefeld Jakobsen fra Aalborg Universitet siger til bladet, at Danmark må skrotte den automatiske og ‘totalt bevidstløse og maskinmæssige masselogning af alle menneskers kommunikation.”
“Den logning, der finder sted hver eneste dag, er i strid med EU-retten. Den retsstilstand bør regeringen ikke opretholde,” siger han til bladet.
Samme holdning kommer fra advokat Michael Hopp fra Plesner.
“EU-Domstolen er meget opmærksom på, at den ikke vil have et George Orwellsk 1984-overvågningssamfund med en generel opsamling af overflødige data. Danmark burde suspendere sine regler nu og her,” siger han til Ingeniøren med henvisning til afgørelsen fra december.”

Wait, what! tænker du måske? Jamen, Danmark er jo medlem af EU (hvad man så end synes om det) og EU-ret er gældende i Danmark, ikke? Så hvis EU-domstolen siger at X er ulovligt, så ER det da ulovligt… sådan RIGTIG ulovligt, ikke?

Jo da.

Men siden dommen(e), er der intet andet sket, end at regeringen (igen-igen) har overvejet forskellige måder at UDVIDE logningen på.

Den logning som alle (well, bortset fra skiftende regeringer) i mindst 4 år har været enige om, er klart ulovlig.

Så hvad har I gang i?

Og det er præcis derfor vi (en kreds af aktivister) nu lægger sag an mod staten.

Overvågningen er ulovlig. Den skal stoppes. Når I (staten) ikke kan finde ud af gøre det selv, må vi hjælpe (tvinge) jer.

Det gør vi nu.

Det er ikke første gang denne slags ting skal for retten.

Ovenpå Snowden-afsløringerne har en lignende sag sneglet sig igennem retssystemet i USA, omhandlende et overvågningsprogram der er så godt som identisk med den danske logning af telefon og internetdata.

Retssagen derovre har indtil videre resulteret i, at første retsinstans i 2013 dømte overvågningen forfatningsstridig (hvis nogen interesserer sig for den slags, har vi i Danmark også en forfatning: grundloven, som trods sine mangler faktisk (i paragraf 72) siger, at overvågning kun må ske efter en retskendelse). Dommeren i den amerikanske sag kaldte overvågningen for “Orwellsk” og udtalte, at:

I cannot imagine a more ‘indiscriminate’ and ‘arbitrary’ invasion than this systematic and high-tech collection and retention of personal data on virtually every single citizen”
Screenshot fra CNN

En appeldomstol (svarende til landsretten her i Danmark) gav samme dom i 2015. Overvågningen er ulovlig og forfatningsstridig. Nu venter vi på hvad højesteret i USA siger, men det er ikke svært at gætte udfaldet. Den amerikanske forfatning blev trods alt skrevet præcis for at forhindre at en gal konge igen skulle finde på at udstede “generelle dommerkendelser”[.pdf] som uden begrundet mistanke giver statsmagten lov til at krænke borgernes privatliv.

Tilbage til Danmark.

“Men”, tænker du måske, “er dét med ulovligheden bare sådan noget teoretisk, akademisk noget, som slet ikke betyder i den virkelige verden?”

Well, for et par uger siden luftede vi ideen om, at sagsøge TDC, som jo står for en stor del af det praktiske arbejde med at udføre logningen af vores alle sammens data (siden Anden Verdenskrig har det været klart, at “jeg fulgte bare ordrer” ikke er et gyldigt forsvar). Flere af os er på den ene eller anden måde kunder hos TDC.

Det fik Telebranchens organisation til at reagere med et officielt brev til EU [.pdf], hvori de klager over, at deres medlemmer er udsat for “jurisk fare fra søgsmål”:

Damn right.

Og når de er… så er staten det i hvert fald også.

Den ligger sgu lige til højrebenet.

Så nu gør vi det. Og vi har brug for hjælp.

Hvad kan du gøre?

Jeg har de seneste år holdt et godt stykke over 100 foredrag om overvågning, Snowden, osv. rundt omkring i landet. Jeg prøver så godt jeg kan, at have tid til spørgsmål fra publikum bagefter.

Det spørgsmål der — uden sammenligning — har domineret mest, hvad enten det har været på gymnasier, højskoler, efterskoler, foreninger, virksomheder eller konferencer har været: “hvad kan man gøre for at hjælpe?”.

For en gangs skyld er der her noget ret konkret man kan gøre!

På vores hjemmeside www.ulovliglogning.dk kan du følge med i hvordan det går med sagen. Her kommer du også til at kunne støtte økonomisk. Vi har allerede indsamlet kr. 100.000,- (på 12 timer!) hvilket er en god start, men retssager er dyre. Næste mål er på kr. 250.000,- og jeg vil næsten æde min gamle hat på, at det ikke bliver det sidste mål. Jeg kan se i mit regnskab, at jeg har tjent kr. 8.000,- på at holde foredrag for staten i år. De ryger direkte i kassen, så snart min Partner-in-Crime (eller… law?), Rasmus Malver, som selv har hostet op med kr. 30.000,- får vores officielle konto op at køre (i løbet af ugen, siger prognosen). Jeg håber rigtig mange af mine læsere vil smide et lille/medium/stort beløb efter den gode sag.

Skal der være fest, så la’ der være fest, som man siger.

Men lige så vigtigt: du kan hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring det. Skrive, tale, dele, like.

Med at lægge pres på politikere; sætte emnet på dagsordenen. Advokater hader at jeg siger det, men: sådan en retssag er 10 % jura og 90 % politik.

Vi har klart juraen på vores side, så det er politikken vi skal have hjælp til.

Vigtigst af alt: du kan hjælpe ved ikke at være ligeglad.

Retsstaten er det vigtigste vi har. Det er op til OS at slås for den. Politikerne har tydeligvis ikke tænkt sig at gøre det for os.

Tak.

Det er naturligvis IKKE sådan, at det “eneste” der er galt med masseovervågningen er, at det er ulovligt.

Da jeg interviewede Edward Snowden tilbage i 2014, sagde han:

“Vi bør huske på, at selv hvis disse [overvågnings-]programmer var lovlige, ville det ikke betyde, at vi burde tillade regeringer at låse sig ind i vores huse, vores telefoner og vennekredse når som helst de gerne vil. Vi kan alle komme i tanke om historiske eksempler, hvor loven tillod forfærdelige ting; tidspunkter hvor dét, der var lovligt stod i modsætning til dét, der var retfærdigt. Ingen juridisk fernis kan gøre det forkerte rigtigt.”

Amen, brother Ed.

Masseovervågning er et overgreb mod vores fundamentale rettigheder. Vores privatliv. Vores menneskerettigheder.

Det ER et problem, når regeringer bryder loven, som de gør her. Et stort et. Et problem af den slags der adskiller retssamfund fra totalitære regimer. 
Men uanset om det så var lovligt eller ej, er masseovervågning naturligvis også et problem i sig selv.

…og apropos politik

Regeringen består i dag af tre partier; Venstre, Konservative og Liberal Alliance. Her er lidt til hver:

VENSTRE
I starten af 2017 holdt jeg oplæg om overvågning på Venstres Ungdoms landskonference på Christianborg (det gjorde Søren Pind også, men af uvisse årsager stak han af inden jeg gik på scenen).

Yours truly på Christiansborg. Foto: Natasja Madsen.

Kort efter udgav Venstres Ungdom et blogindlæg der ganske simpelt bar titlen: “Kort sagt — ikke mere overvågning”, hvori de blandt andet gjorde opmærksom på det absurde i, at to borgerlige justitsminister-Søren’er (Pind & Pape) som i variende grad har slået sig op som forsvarere af frihedsrettigheder og modstandere af totalitære overvågningsprogrammer, pludselig er vendt på en tallerken så snart de selv fik en ministertaburet under måsen:

Screenshot af artikel fra Venstres Ungdom

Tak, Venstres Ungdom. Frem med rygraden.

Konservative
Jeg har også holdt oplæg for Konservativ Ungdom i Århus (og sgu ligefrem skrevet en artikel til deres medlemsblad!). Efterfølgende vedtog KU at kæmpe for at stoppe statens masseovervågning.

KUs 4 krav til en kommende borgerlig regering

Nu er Konservativ jo i regering; partiet sidder endda på justitsministerposten.

Mange tak Konservativ Ungdom. Frem med rygraden.

Det efterlader os med det tredje såkaldt liberale regeringsparti:

Liberal Alliance
Jeg har for nogle år siden interviewet den tidligere landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Alex Vanopslagh (som nu sidder i Københavns Borgerrepræsentation for partiet).

Han havde blandt andet denne fornuftige betragtning om masseovervågning:

udsnit af mit interview med Alex Vanopslagh.

Det har Alex jo helt ret i. Og nu er Liberal Alliance i regering.

Apropos “i regering”. Inden regeringsdannelsen blev partiets folketingsmedlem, Christina Egelund, spurgt i en lukket Facebookgruppe, om de forsat ville kæmpe mod overvågning, selvom de gik med i regering.

Her er hendes svar:

Screenshot fra samtale i lukket Facebookgruppe.

Christina Egelund er nu politisk ordfører og RETSORDFØRER!

Jeg har også holdt foredrag for Liberal Alliances Ungdom i Odense.

Mange tak for det, Liberal Alliances Ungdom. Frem med rygraden.

Grunden til at alle disse borgerlige partier har inviteret mig til at holde oplæg osv, er naturligvis at emnet: et stop for statens ulovlige masseovervågning af uskyldige borgere er liberalt hjerteblod (jeg har tidligere skrevet om netop dette: Borgerligt NEJ til masseovervågning). Vores skatteminister, Karsten Lauritzen er ovenikøbet tidligere formand for “Foreningen Mod Overvågning”.

Måske har enkelte folketingsmedlemmer fortrængt det, men sådan er det: Man kan ikke være liberal OG gå ind for statslig overvågning af uskyldige borgere.

Så derfor: kære Venstres Ungdom, Konservativ Ungdom og Liberal Alliances Ungdom: uanset hvad voksenpartierne gør, så skal I være hjertens velkomne til at stille jer herover til os, på den rigtige side af historien.

I må MEGET gerne være til at føre sag mod staten, for at få stoppet det I alle 3 har sagt I gerne ville stoppe. I kan være med enten som organisationer eller som enkeltpersoner. I giver bare lyd.

Det er ikke hver dag man har chancen for at gøre det rigtige — men her er den. Chancen altså.

Ta’ den. Før det er for sent.

Følg med her: www.ulovliglogning.dk /More Soon

______
Denne artikel er skrevet med støtte fra mine (efterhånden ret mange) crowdfund’ere. Tusind tak skal I have. Du kan også være med til at støtte mine skriverier med et månedligt beløb. Det er nemt og simpelt — og gør en stor forskel for, hvor meget jeg kan få tid til at skrive. Hop over på min crowfund-profil og kig og gi’ en skilling, hvis du har råd & lyst:
Peter Kofod på Patreon.
______