Når man sår vind….

Peter Kofod
Sep 15, 2017 · 4 min read

De fleste har nok nu opdaget, at der har været en del medie-virak om Facebook-gruppen “Offensimentum” den seneste uges tid, efter at en journalist skrev en artikel om gruppen (Læs evt. min sidste artikel om sagen, her: YnkeligtMentum).

Det er der nogle af bagmændene bag gruppen der er meget sure over, så chikanen m.m. af journalisten er forsat.

Mere om det senere i artiklen, men først en lille update af hvad der sket siden sidst.

Offensimentum 2.0

I kølvandet på mediedækningen, lukkede Facebook først den originale gruppe med 105.000 medlemmer, hvilket naturligt nok førte til oprettelsen af en ny gruppe, Offensimentum 2.0. Denne nåede op på omkring 10.000 medlemmer før den også blev lukket (jeg havde adgang til gruppen og nåede lige at dokumentere både dødstrusler og hævnporno mod mindreårige).

Image for post
Image for post
Dødstrussel i Offensimentum 2.0
Image for post
Image for post
Hævnporno med mindreårig i Offensimentum 2.0.

Offensimentum 3.0

Efter lukningen af denne gruppe, oprettede de endnu én gruppe, Offensimentum 3.0, som lynhurtigt nåede op på ca. 8.000 medlemmer.

Eller… hvis man undersøger sagen en smule skal det medlemstal tages med et vognlæs salt. Det viser sig nemlig, at Offensimentum 3.0 ikke er en ny gruppe, men derimod en i forvejen eksisterende gruppe, som hidtil har handlet om tøj.

Image for post
Image for post
Screenshot fra Offensimentum 3.0’s log

Vi elsker katte og en god tone på nettet

Offensimentum 3.0 udviklede sig også hurtigt til noget enormt ynkeligt og ulovligt slam og blev lukket ned af Facebook. Efterfølgende forsøgte de sig med et navneskift væk fra det betændte Offensimentum-brand, og oprettede en ny gruppe under navnet Otium. Denne er nu også slettet.

I en udvikling som bedst kan betegnes som kosmisk, har det seneste skud på stammen skiftet navn væk fra Offensimentum (igen-igen) — og kalder sig nu:
“Vi elsker katte — og en god tone på nettet”.

Image for post
Image for post
Screenshot fra gruppen

Denne forklaring fremgår:

Image for post
Image for post
Screenshot fra gruppen

[Edit: har sløret navnet på adminen her. Han er medlem “Pulterkammerets aktivister” som efter eget udsagn arbejder for at rydde op i disse fora på nettet]

En udvikling der ikke er udelt begejstring for.

Image for post
Image for post
Screenshot fra katte-side

… høster man storm

Nå, men nogle af bagmændene havde jo som nævnt set sig sure på journalisten bag den oprindelige artikel, og har siden truet hende på livet, chikaneret hende og forsøgt at “hacke” hendes hjemmeside. En del af disse ting, har de løbende diskuteret i en gruppechat for sidens administratorer.

Jeg er på forunderlig vis kommet i besiddelse af beskeder fra denne gruppechat (don’t ask, won’t tell — men det ER dumt at begynde at prøve at hacke folk, når man ikke er specielt dygtig til det).

Som en lille smagsprøve, er her eksempel:

Mads Sørensen var en af administratorerne i gruppen, og han har i disse hemmelige gruppechats, en — synes han selv — fremragende plan.

Image for post
Image for post
Screenshot fra Offensimentums administratorchat

Så, Mads mener altså at han — ovenpå dødstrusler og chikane — vil lokke journalisten til at give ham adgang til hendes hjemmeside, så han kan “lukke lortet permanent”.

Okay… men hvorfor mon det egentlig er så vigtigt for dem, at få fingre i den hjemmeside?

Well,

Image for post
Image for post
Screenshot fra Offensimentums gruppechat

Mads er nervøs for, at det skulle blive bevist at nogen fra gruppen står bag et angreb på journalistens hjemmeside. Det ville da også være ærgerligt. Næsten ligeså ærgerligt, som hvis screenshots fra gruppechatten omhandlende præcis dette endte på internettet.

Men here we are.

Det er i øvrigt den samme Mads som dukkede op i min sidste artikel for at klage over, at de bliver unfair behandlet i medierne… eller noget.

Image for post

God weekend drenge.

Jeg har overdraget resten af beskederne til et etableret medie, så måske kommer vi til at høre mere til sagen. Hvem ved?

______
Denne artikel er skrevet med støtte fra mine (efterhånden ret mange) crowdfund’ere. Tusind tak skal I have. Du kan også være med til at støtte mine skriverier med et månedligt beløb. Det er nemt og simpelt — og gør en stor forskel for, hvor meget jeg kan få tid til at skrive. Hop over på min crowfund-profil og kig og gi’ en skilling, hvis du har råd & lyst:
Peter Kofod på Patreon.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store